CBC.ca kirjutab, et Kanada täiskasvanud elanike hulgas on üllatavalt palju neid, kellele lugemine, kirjutamine ja numbritega tegelemine probleeme valmistab.

Selle üks põhjus on tõik, et Kanadas leidus pandeemiaeelsel ajal palju töökohti, mis head kirja- ja arvutusoskust ei eeldanud. Meie kiiresti digistuvas maailmas võib see aga probleemiks kujuneda.

Kanada ja selle elanike kohta statistikat tegev riigiasutus Statistics Canada teatas 2013. aastal oma analüüsi põhjal, et "rohkem kui üks kuuest" – sisuliselt üle 16% – täiskasvanud kanadalasest ei saa hakkama kõige algelisemate kirjaoskuse-testidega.

Sünge pildi maalisid ka OECD riikide täiskasvanute üldise pädevuse hindamise programmi PIACC tulemused, kus on hinnatud kirja-, matemaatika- ja probleemide lahendamise oskust nii tööl kui ka kodus.

Tulemused näitavad, et paljud täiskasvanud kanadalased ei saa hakkama selliste üldiselt levinud asjadega nagu e-kirja saatmine, pikemate tekstide lugemine tööavalduse koostamine...

Ligi pooled jäid hätta keerukamate ja pikemate keskkoolitasemel tekstide läbilugemise ja enese jaoks mõtestamisega.

"Üldiselt jääme täiskasvanute kirja- ja arvutusoskuse poolest teiste OECD riikidega võrreldes alla keskmise," nendib mõttekoja Conference Board of Canada majandusteadlane Michael Burt. OECD-sse ehk Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni kuulub hetkel 36 riiki, sh Eesti.

Burt põhjendab vajakajäämisi Kanada ressursipõhise majandusega: rahval pole sundi äraelamiseks kirjutada ja lugeda osata. Kaevandus- ja metsandustööstuses on abikäsi alati vaja olnud, nafta- ja maagaasitööstusest rääkimata.

Uuemate sisserändajate, kelle emakeel pole inglise või prantsuse keel, kirjaoskuse tase kaldub kauem Kanadas elanute või ka seal sündinute oma ületama.

Eelnev ei tähenda muidugi, et viletsa kirjaoskusega inimene on täitsa kasutu (võimalusi rahateenimiseks on ju palju ja erinevaid) või et ta ühiskondlikul tasandil kergesti silma jääb.

Pigem üritavad sellised isikud end peita, sest keegi ei taha rumalaks tembeldatud saada, kinnitab täiskasvanute kirjaoskust edendava, Edmontonis tegutseva mittetulundusühingu Project Adult Literacy Society tegevdirektor Monica Das. Pooled nende klientidest on tema sõnul sünnipärased inglise keele kõnelejad.

Probleem pole muidugi ainult selles, et tänapäeval hakkavad masinad inimesi üha enam asendama ja paljud senised inimeste täidetud töökohad on määratud kaduma. Asjatundjad näevad kirjaoskuse madalas tasemes ohtu ka demokraatia püsimisele, sest valijaid on kerge valeinfo ja propaganda abil mõjutada.

Teisisõnu, kes väga lugeda ei oska, ei saa hakkama ka tema pihta suunatud info hulgast ebaolulise või kohatu sisu väljasõelumisega. Seis on eriti terav veebis, kus on üha vajalikum mõista nii sulle suunatud sisu kui ka selle võimalikku kallutatust.