"Mis on hea, on see, et on suurendatud võimekust viiruse testimisele. Mis on vale, rumal, ja ohtlik, on selle viiruse testimise viimane punkt, kus jälle räägitakse riskirühmadest. See võiks hommikul kella kaheksaks sealt kaduda! Olukord on ühene ja selge, selle üheselt välja öelnud WHO, selle kohta ilmus ka eilses teaduse tippajakirjas Nature juhtkirjas: kui valitsuse tippnõuandjad teavad midagi, mida teised ei tea, ja selle tõttu siis annavad niisugust nõu - "piirata", "ei pea otstarbekaks", "muudame strateegiat" - argumendid lauale! Kui argumente ei ole, tehke nii, nagu öeldud ekspertide poolt maailma tervisehoiuorganisatsioonis."

Ehk siis: "Otsekohe lõpetama igasugused piirangud Covid testimisele inimestele, kellele on sümptomid! Kui on võimekus, siis seda kasutada! Kui ei ole, siis kaasata täiendavat! Siin ei ole võimalik teistpidi arutada. Ei ole võimalik tulekahju kustutada kinnisilmi. Ei ole võimalik võidelda viirusega, kui te ei tea, kus ta on. Üleeilne Science'i artikkel näitas selgelt, et vähemalt 80 protsenti haigestusjuhtumitest Hiinas Wuhanis haiguseinfektsiooni alguses tulid juhtudest inimestelt, kes ei teadnud, et nad on haiged ja põdesid väga kergeid sümptomeid. 80 protsenti kõikidest uutest nakkustest tuli neilt. See on fakt!"

Eile teatati Eestis testimisvõimekuse kasvatamisest, ent Eesti Perearstide Seltsi riigilt saadud juhised näitavad, et testimine jääb siiski endiselt rangelt piiritletuks riskirühmadele. Nende juhtnööride järgi ei saa haigussümptomitest hoolimata perearstilt testimiseks näidustust alla 80-aastane tavaline tööinimene (ei tööta hooldekodus, tervishoiuasutustest või elutähtsate teenuste osutajana), kui tal puuduvad tõsised kroonilised haigused ja ta pole juba haiglas või teda juba viiakse haiglasse.

Juhtnööride järgi peab testimiseks näidustuse saamiseks inimene esiteks olema ägedalt haigestunu iseloomulike sümptomitega ja nendeks on palavik, kuiv köha ja hingamisraskused. Lisaks peab ta kuuluma vähemalt ühte gruppi viiest järgnevast:

Vanus üle 80 eluaasta

Tõsine krooniline haigus ükskõik mis vanuses

Hooldekodude elanikud ja töötajad

Haiglas olevad või sinna viidavad patsiendid

Tervishoiuasutuste ja kiirabi töötajad (ka hooldajad, apteegipersonal) ning elutähtsate teenuste osutajad (politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, kaitseliit, kaitsevägi, maksu- ja tolliamet) - need asutused saavad oma töötajaid ise testimisele suunata ja perearsti kaudu see käima ei pea