Eelmise aasta 20. detsembril loodud Ameerika Ühendriikide kosmosejõud on esimesi tegusid tegemas - nimelt jälgivad nad usinalt kaht venelaste satelliiti.

Vägede kosmoseoperatsioonide osakonna ülem kindral John Raymond ütles ajakirjale Time, et olukord on pinev - venelaste satelliidid on nende omast vaid umbes 160 kilomeetri kaugusel, mis kosmose mõistes on väga väike vahemaa. "Meie hinnangul on selline käitumine ebatavaline ja häiriv," ütles Raymond viidates, et see võib viia ohtlike olukordadeni.

Üldse on venelaste eelmise aasta novembris orbiidile saadetud satelliit huvitav. Esmalt saadeti orbiidile vaid üks satelliit, mis siis juba kosmoses olles teise "sünnitas". Vene allikad viitavad, et selliste katsetuste eesmärgiks on kontrollida riigi satelliitide tehnilist taset. Raymond aga võrdleb olukorda matrjoškadega.

Ameeriklased on venelastelt ka diplomaatiliste kanalite kaudu tegudele selgitust küsinud, kuid siiani ei ole seda saadud. Kindral Raymondi sõnul on tõenäoliselt tegemist jälgimissatelliitidega. "Igal pool mujal peale kosmose peaksime sellist tegevust ähvardavaks käitumiseks," ütles ta, viidates kosmose omapärasele seisundile - Maa-väline ruum pole kellegi oma ja seal käitumine on üpris lõdvalt reguleeritud.

See on ka üks põhjuseid, miks ameeriklased enda kosmosejõud lõid - et liikuda passiivselt kosmosevaatluselt aktiivsemale oma satelliitide ja kosmoseaparaatide kaitsele. Eraldi armee haru loomise pooldajad toovadki nüüd konkreetset juhtumit näiteks, miks sellist osakonda vaja on. Kriitikud ei ole aga nõus ning rõhutavad, et see vaid suurendab sõjaohtu ning seab ohtu ka kosmose, viidates, et olukord, kus kosmosesse jõuavad relvasüsteemid, ei ole kaugel.

Raymondki viitab, et kosmoses on ameeriklaste jaoks ohte hulgi - nii hiinlased kui ka venelased on tema sõnul loonud viimasel ajal mitmeid laserisüsteeme, satelliidivastaseid relvi ja teisi aparaate, mis võiksid kosmoses hävingut külvata. Kosmoses toimuval oleks mõju aga ka maapinnal olevale - näiteks saaks GPS-satelliite kahjustades oluliselt häirida ameeriklaste logistilist võimekust.