Varasemate aastate kohta uurijatel kahjuks infot ei ole, kuna 2005 oli ka aasta, kui Gallup Global Emotions Reporti nimelise uuringuga esmakordselt alustati.

"Negatiivsete emotsioonide hulk on kõrgem, kui meie uuringu raames kunagi varem mõõdetud,"ütles üks uurimuse läbiviijatest, Julie Ray, New York Timesile.

Negatiivsete emotsioonide ülemaailmne indeks aastate lõikes

Kokku uuriti 154 000 inimest ning selgus, et kümnest inimesest neli oli uuringupäevale eelneval päeval olnud stressis või tundnud muret. Võrreldes eelmise aastaga on tegemist kaheprotsendilise tõusuga, mis sellise valimi suuruse juures on märkimisväärne kasv.

Lisaks stressile ja muretundele tõdes kolm inimest kümnest, et olid eelneval päeval tundnud füüsilist valu ning 20% inimestest oli tundnud kurbust. Ka kõigi nende emotsioonide puhul oli näha üleilmset tõusutrendi. Ainus negatiivne emotsioon, mille tase jäi ülemaailmselt samaks, on viha.

Mõnes piirkonnas on negatiivsete emotsioonide hulk suurem - 2017. aastani oli nende suhtes esikohal Iraak, nüüd on aga rekordilise tulemusega esikohal Kesk-Aafrika Vabariik. Kuna riigis on sõda, ütles kolm inimest neljast, et on eelneval päeval tundnud füüsilist valu ning hulgaliselt muret. Enamik kõige halvemate tulemustega riike asub Aafrikas või Lähis-Idas. Enim positiivseid tulemusi pärines Lõuna-Ameerikast, esikohal oli Paraguay.

Negatiivsete emotsioonide indeks riigiti

Euroopas olid kõige kehvemad näitajad Kreekas ja Itaalias, Eestis oli negatiivseid emotsioone ülivähe, olime maailmas tagantpoolt 12. kohal. See aga ei tähenda, et meil positiivseid emotsioone palju oleks - nende poolest me parimate hulka ei pääsenud.

Raportit saab täismahus uurida SIIT.