Mullu oli Eestis kõigi sõiduautode keskmine kahjusagedus 5,1% ehk liikluskindlustusjuhtum tekkis sajast autost viiega.

Mullu oli Eestis 32 400 liikluskindlustuse juhtumit, arvuliselt kõige rohkem Volkswageni sõidukitega, mis on Eestis ka levinuim automark. Volkswagenid olid seotud 3340 liikluskindlustusjuhtumiga, aga nende kahjusagedus oli 4,73% ehk alla keskmise.

LKF-i juhi Mart Jesse sõnul võimaldavad kõik levinud automargid turvaliselt liigelda, kuid õnnetuse põhjustavad sageli juhi ettevaatamatus ja sõidustiili valik.

„Tänapäeva autod on aina nutikamad ja ohutumad, kuid õnnetused sõltuvad siiski juhi riskikäitumisest liikluses. Võimsamate sõiduautodega põhjustatakse sagedamini liiklusõnnetusi, kuna nende juhtidel on sarnane riskikäitumine ja automargi eelistus,“ ütles Jesse.

Automarkidest kõige suurem kahjusagedus oli Lexusel (7,29%), järgnesid BMW (7,01%), Mercedes-Benz (6,62%) ja Land Rover (6,6%).

Õnnetustes arvuliselt levinuim automark oli BMW (1965), millele järgnesid Mercedes-Benz (1534), Lexus (267) ja Land Rover (167).

Kahjusageduse protsent on kõrge, kuna kindlustusjuhtumeid on palju võrreldes kindlustatud sõidukite arvu ja kindlustusaastatega. Kindlustusaastat arvestatakse aasta jooksul kehtinud liikluskindlustuse päevade summa järgi.

Toyota sõidukitega põhjustati 2526 liikluskindlustusjuhtumit, nende kahjusagedus oli 5,49 protsenti. Audidega põhjustati 2231 liiklusõnnetust ja nende kahjusagedus oli 5,25 protsenti ehk natuke üle keskmise.

Andmed pärinevad liikluskindlustuse registrist ega sisalda vabatahtliku sõidukikindlustuse ehk kaskokindlustuse juhtumeid. Analüüsi tegemisel on aluseks sõidukimargid, mida on kindlustatud vähemalt 1000 sõiduki jagu.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja.

LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.