72% juhtidest aga tunnistavad, et on viimase 12 kuu jooksul sõidukiroolis telefoni kasutanud.

Tänavu on Eestis juhtunud juba hukkunuga liiklusõnnetus, mille üks põhjus oli juhi kõrvaline tegevus sõidu ajal.

„Kõrvalised tegevused autoroolis tapavad ja jäävadki elusid võtma, kui inimesed endale aru ei anna, kui ohtlikud need on. Ei ole turvaline, kui sõidu ajal hakatakse näiteks akent puhastama, peegleid seadistama, plaati vahetama. Kui juht teeb roolis midagi muud kui juhib, siis ta paneb endale vabatahtlikult koti pähe ja sõidab pimesi,“ ütles Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Inimeste teadlikkus kõrvaliste tegevuste ohtlikkusest autoroolis on küll paranenud, kuid roolimobiilikute hulk on jätkuvalt kõrge. Uuringust selgus, et suur osa juhtidest oskab enda arvates hinnata, millal on sõidukit juhtides ohutu telefoni kasutada.

Tegelikult on liikluses kõrvalised tegevused ohtlikud, sest teaduslikult on tõestatud, et inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult.

Samas 86% inimestest on valmis kaassõitjana sekkuma ja paluma kõrvaliste tegevustega tegeleval juhil keskenduda sõidule.

Sõidukit juhtides tuleb keskenduda 100-protsendiliselt liiklusele, sest kõrvalised tegevused autoroolis segavad juhti nii pildiliselt, käeliselt, tunnetuslikult kui ka heliliselt.

„Näiteks sõnumit saates on juhi pilk teelt eemal keskmiselt viis sekundit. Sõiduk läbib selle ajaga maanteekiirusel 125 meetrit!“, selgitab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo. „Liikluses võib murdosa sekundi jooksul olukord muutuda – ees on ootamatu takistus, metsloom jookseb teele või eessõitja teeb äkkpidurduse...“

Kõrvaliste tegevuste ohtlikkusele peavad mõtlema siiski kõik liiklejad. Liikluses on vaja kõiki meeli ning kõrvaklappidega muusikat kuulates või pilk telefonis ringi käies ei kuule ega näe me enda ümber toimuvat.

Kuna jalakäijale ja jalgratturile on eriti ohtlikud sõidu- ja raudtee ületamine, siis tuleb enne veenduda teeületuse ohutuses.

Maanteeameti liiklusohutuskampaania „Kui juhid, siis juhi“ kestab kuni 9. aprillini. Lisaks toimub 5. aprillil kolmandat korda mobiilivaba päev, mille eesmärk on kutsuda liiklejaid vähemalt sellel päeval liikluses mobiiltelefonist loobuma.