Põhjalikult on skandaali uurinud Eduard Laugaste teoses „Eesti kirjandus karikatuuris”: „Nimelt esinesid 1919. aasta novembris „Vanemuises” soome-rootsi tantsukunstnikud Maggie Gripenberg ja Onni Gabriel. Sel puhul Tartu kunstirahvas, neist mõned siurulased ning „Odamehe” kirjastusega seotud isikud, vilistasid nad välja. Esinejate vaimustatud pooldajad hakkasid segajaid peksma.

Esimesel esinemisõhtul olnud ainult vile, hiljem läinud päris lööminguks, kui ohvitserid „seltskonnaprouade õhutusel” neid rünnanud. August Gailit põgenenud WC akna kaudu. Keegi prl. V. tahtnud boheemlasi kaitsta ja hüpanud lavale, kust Onni Gabriel ta publiku hulka virutanud.

Nagu mäletab Tuglas, pole enne mingisugust organiseerimist olnud, vilede muretsemist ka mitte. Küll äratanud pahameelt see, et Gripenberg enne maailmasõda Tartus esinedes liikunud päämiselt kohalikus saksa seltskonnas, nüüd olukorra muutudes ainult eesti seltskonnas, kus teda kui välismaalast alandliku vaimustusega vastu võeti. Pääle selle olnud tants kabareelik, ja Gailit hakanud vilistama, millele järgnenud müra ja käsitsi kallaletung vilistajatele. Teisel õhtul toodud politsei appi korda pidama. Gripenbergi poolehoidjad kukkunud laituseavaldajaid peksma. Vabbe kolgitud vaeseomaks, samuti preili Viirmann, kes läinud Vabbele appi.”

Lisaks saadeti hiljem ka Postimehele kiri pealkirjaga "Miks peab mõnikord vilistama?", millele kirjutasid teiste seas alla ka August Gailit, Henrik Visnapuu, Konrad Mägi ja Friedebert Tuglas:

Kiri Postimehe toimetusele

29. novembril kirjutas ajaleht Kaja puhkenud skandaalist järgmist: "Juba esinemispäeval [26.11] teatas Eesti rahva muuseumi asjaajaja Vanemuise seltsi asjaajajale, et "kunstnikud" kavatsevat plastikaõhtul skandaali teha ja palus selleks ette valmistada. Vanemuise asjaajaja teatas sellest politseile, kes ka korrapidajad välja saatis." Esialgu kõlanud rahvast täis saalis üksikud tasased viled, mis tekitasid vaatajates meelepaha - oli ju etendust Vanemuises juba mitu korda ette kantud ja lihtsalt vilistama tulla polnud ju ka sünnis. Kohal olev miilitsajaoskonna ülem toimetas saalist välja mitu rahurikkujat - nende seas ka Hugo Treffneri gümnaasiumi direktori.

LOE JUURDE: Veiko Märka kirjutab Eesti Päevalehe kultuuriküljel Eesti Vabariigi kultuurišokkidest!