IISS-i õhusõjaekspert Douglas Barrie juhib tähelepanu sellele, et NATO tegutsemisvõime Balti riikide õhuruumis ja Läänemere laevaliikluses on ohtu sattunud, vahendab Ilta-Sanomat.

„Venemaa võib tänu oma uuele raketitehnoloogiale teha NATO lennukite liikumise Balti riikide õhuruumis ja sõjalaevade kulgemise Läänemerel väga keeruliseks,“ ütleb Barrie Ilta-Sanomatele.

Vene õhutõrjesüsteem S-400 koosneb erineva tegevusulatusega rakettidest. Kõige lühem vahemaa S-400 süsteemi kasutamiseks on vaid kolm kilomeetrit. Suurima tegevusulatusega on seni olnud rakett 48N6, mille maksimaalne tegevusulatus on umbes 200 kilomeetrit.

„Tõsi, 200 kilomeetri kaugusel suudab rakett hävitada vaid suure lennuki, mis ei suuda teha põikemanöövreid. Kiirete hävitajate puhul on tegevusulatus märgatavalt väiksem,“ ütleb Barrie.

Venemaa on võtmas või juba võtnud kasutusele raketi 40N6, mille tegevusulatus on 400 kilomeetrit. Venemaal on õhutõrjepatareid igal juhul Kaliningradis ja Peterburis. Kui nende kohtade ümber tõmmata 400-kilomeetrise raadiusega ring, katab see suure osa Balti riikidest ja ka märkimisväärse osa Soome õhuruumist.

Barrie avaldab imestust Vene rakettide suure tegevusulatuse üle. Maakera ümaruse tõttu ei saa rakettide radar 400 kilomeetri taha näha.

„Siis peab rakett saama andmed sihtmärgi kohta mingi kolmanda osapoole süsteemi kaudu. Ma ei ole saanud venelastelt sellele küsimusele rahuldavat vastust,“ ütleb Barrie.

Venemaa on raketti 40N6 juba pikalt katsetanud. Selle operatiivse kasutuselevõtu kohta liigub vastukäivat informatsiooni.

„Kui see on kasutusel, siis väikesel hulgal. Rakett on täielikule kasutuselevõtule väga lähedal, aga võib-olla veel päris mitte,“ arvab Barrie.

Kaliningradi mereväebaasis on Venemaal lisaks õhutõrjesüsteemile S-400 kasutusel rannikukaitsesüsteem Bastion. Venemaa on teatanud, et Bastioni raketid lendavad veidi alla 300 kilomeetri kaugusele.

Briti ekspert usub, et Bastioni rakettide tegevusulatus on tegelikkuses märgatavalt suurem, vähemalt Venemaal kasutusel olevatel rakettidel. Teistesse riikidesse müüdavate rakettide tegevusulatus võib tõesti olla väidetav ligi 300 kilomeetit.

„Ma usun, et Vene versiooni tegevusulatus ulatub 300-400 kilomeetrini,“ ütleb Barrie.

400-kilomeetrise tegevusulatusega suudaks Venemaa oma Bastioni rakettidega sulgeda kogu Läänemere, sest Kaliningradist on Rootsi rannikuni alla 400 kilomeetri.

Barrie sõnul seab Bastioni süsteem NATO Läänemerel liikuvad sõjalaevad märkimisväärsesse ohtu.

„Kui oled Bastioni tegevuspiirkonnas ega ole valmis end selle eest kaitsma, oled suures ohus,“ ütleb Barrie.