NASA andis hiljuti teada planetaarse kaitse koordineerimise ameti PDCO (ingl Planetary Defense Coordination Office) loomisest. Äsjaasutatud bürood hakkab juhtima NASA praeguse maalähedaste objektide (ingl NEO; near-Earth object) programmi juhtiv ametnik Lindley Johnson. PDCO peakorteriks saab Columbia ringkonnas Washingtonis NASA teadusmissioonide direktoraadi juures tegutsev planetaaruuringute keskus.

Planetaarkaitseameti vastutusalasse hakkavad kuuluma:

kõikide Maa-lähedasel orbiidil Päikese ümber tiirlevaid asteroide ja komeete ning nende karakteristikuid kaardistavate projektide haldamine;

potentsiaalsetele kokkupõrkeohtudele reageerimise kavade koostamise suunaliste agentuuride- ja valitsustevaheliste pingutuste koordineerimine;

teisi USA föderaalagentuure ja ministeeriumeid, nt USA eriolukordade föderaalbürood FEMA hõlmavate varasemate ühispingutuste parendamine ja laiendamine;

USA-sisese kõiki valitsusagentuure hõlmava koostöö jätkuv koordineerimine, sh konkreetsele kokkupõrkeohule reageerimise kavandamine ning tihe koostöö FEMA, kaitseministeeriumi, muude USA riiklike ametkondade ja nende rahvusvaheliste vastetega;

Maa lähedalt mööduvatest taevakehadest teavitamine ja potentsiaalsete kokkupõrgete eest hoiatamine usaldusväärsetele teadusandmetele toetudes.

Äratushüüd

Seni on avastatud üle 13 500 maalähedase objekti. Rohkem kui 95 protsenti neist on avastatud pärast seda, kui 1998. aastal algasid vastavad NASA rahastusega vaatlused. Praegu tuvastatakse aastas keskeltläbi 1500 maalähedast objekti.

Üks hiljutine sündmus, mida mõned eksperdid on nimetanud „21. sajandi äratushüüuks“, oli Tšeljabinski meteooriplahvatus Venemaal 2013. aastal. Too juhtum tõmbas värske tähelepanu laotuses luuravatele ohtudele ja aitas kannustada rahvusvahelist valmisolekut maalähedaste objektidega organiseeritud moel tegelemiseks.

Riskide maandamine

2016. rahandusaastaks äsja vastu võetud USA riigieelarves on 50 miljonit dollarit eraldatud maalähedaste objektide vaatlemiseks ja planetaarseteks kaitsepingutusteks; seda on ligi kümme korda rohkem kui president Obama ametiaja alguses.

Kuigi summa ise ei avalda USA eelarve mõõtmetes eriti muljet.