Poincaré hüpoteesi ära tõestanud Vene matemaatik Grigori Perelman on maailmavaatelistel põhjustel keeldunud miljoni dollari preemiat vastu võtmast. Kasahhi matemaatik Muhtarbai Otelbajev, kes lahendas ära vedelike liikumist puudutavad Navier-Stokesi võrrandid, seisab aga veidi teistsuguse probleemi ees - tema tõestuskäik vajab enne inglise keelde tõlkimist, ise ta seda ei oska.

Mõlemad on saanud hakkama saavutusega, mille eest USA-s asuv Clay Matemaatikainsituut on 2000. aastal lauale pannud miljoni dollarilise preemia, kuna kumbki on lahendanud ühe seitsmest Millenniumi preemiat väärt matemaatilisest pähklist. Aga selleks, et raha välja maksta, peab see instituut leidma enne tipptasemel tõlkija, kes suudaks Otelbajevi tõestuskäigu ka samal tasemel inglise keelde ümber panna.

Clay instituudi ülevaade probleemist asub siin: Klõpsa lingil

Arvutisimulatsioon Navier-Stokesi võrrandite põhjal:

71-aastane Otelbajev, füüsika- ja matemaatikateaduste doktor, juhib Astanas tegutsevat kõlava nimega instituuti: Lev Gumiljovi nimelist Euraasia rahvuslikku ülikooli, aga paraku inglise keelt ei oska ja tema teaduslik töö ilmuski kohalikus Matemaatilises Ajakirjas, õnneks siiski vene, mitte kasahhi keeles. See peaks ehk aitama tema tööd ka paremini muule maailmale arusaadavaks tõlkida, sest sellisel tasemel tööde tõlkimine eeldab ikka väga tugevaid teadmisi samas valdkonnas.

Otelbajev on selle pähkliga vaeva näinud juba 30 aastat, aga ilma samal tasemel tõlgita on selle tõestamine ikka veel mägede taga. Otelbajev väidab, et kolm tema kolleegi Kasahstanis ja üks Venemaal võivad tema tõestuskäigu õigsust kinnitada. Ta olevat pannud ka mõned oma tudengid seda inglise keelde tõlkima. Enne, kui Otelbajevile miljon dollarit peo peale makstakse, peaks tema töö olema ilmunud siiski ka maailmas tunnustatud teadusväljaandes ja Kasahhi ajakiri selliseks siiski ei kõlba.

Otsivad tõlget

Navier-Stokesi võrrandit on varemgi lahendada üritatud, seega Clay instituudi peamine ekspert selles vallas, Charles Fefferman Princetoni ülikoolist, ei julgenud kommentaare jagada enne, kui Otelbajevi tõestuskäik ka inglise keeles olemas on. Massachusettsi tehnoloogiainstituudist (MIT) leiti ka vene keelt valdav arvutiteadlane ja keemik, nimega Misha Wolfson, kes pani kokku töörühma Otelbajevi töö tõlkimiseks, aga Wolfson ei pidanud ennast piisavalt tugevaks eksperdiks, et väita, kas Otelbajevi tõestuskäik tõene on. Missouri ülikooli teadlane Stephen Montgomery-Smith, kes teisel pool koostöös Vene kolleegidega seda tõlkida üritab, oli märksa optimistlikum.

Seitsmest Millenniumi preemia pähklist ongi tänaseks lahendatud vaid kaks: üks Perelmani ja teine väidetavalt Otelbajevi poolt. Riemanni hüpoteesi kohta on ka sama väidetud, aga siin lõplik tõde nähtavasti puudub. Nendeks pähkliteks on:

  • Yangi-Millsi kalibratsiooniteooria
  • Riemanni hüpotees
  • P versus NP probleem
  • Navier-Stokesi võrrandid
  • Hodge'i konjektuur
  • Poincaré hüpotees
  • Birchi ja Swinnerton-Dyeri konjektuur