Soome põhiseadusesse hiljuti sisse viidud kohendus võimaldab kodanikel esitada parlamendile hääletamiseks ettepanekuid, millele on kuue kuu jooksul kogunenud vähemalt 50 000 toetajat.

Üks välja pakutud ettepanekutest jõudis hiljuti vajaliku künniseni päev enne toetushäälte kogumiseks määratud perioodi lõppu.

Tõenäoliselt võtab Soome parlament Eduskunta ettepaneku hääletusele millalgi järgmise aasta alguses.

Sellega saab Soome esimeseks riigiks maailmas, mille seadusandjad hääletavad kodanike koostatud autorikaitseseaduse üle.

Ettepanek pealkirjaga "Tervet mõistust autorikaitseseadusesse" (sm "Järkeä tekijänoikeuslakiin") taotleb autoriõiguste rikkumise eest kergemaid karistusi, õiglase kasutuse laiendamist, ebaõiglaste klauslite kaotamist salvestuslepingutest ning korra lihtsustamist, mille alusel eraisikud võivad teha koopiaid neile juba kuuluvatest autoriõigusobjektidest varundamiseks või salvestada elektroonilist sisu hiljem vaatamiseks-kuulamiseks.

Failijagamise dekriminaliseerimine teeks lõpu ka kodude läbiotsimisele ja autoriõiguste rikkumises kahtlustatavate isikute seiramisele veebis — kumbki pole Soomes ebatavaline.

Avalike ettepanekute menetlemist koordineeriva ühenduse Avatud Ministeerium (sm Avoin Ministeriö) osutusel tähendab taoline samm irdumist traditsioonist, mille kohaselt koostavad autoriõigusseaduseid rahvusvahelised kuluaaripoliitilised organisatsioonid.

Ühendus leiab, et rahvahankeline vastuettepanek aitaks taastada tasakaalu.

Muidugi ei tähenda see, kui ettepanek toetuskünnise ületab, et Eduskunta selle ka praegusel kujul seadusena vastu võtab.

Riigis, kus valimisõiguslikku elanikkonda on aga natuke üle nelja miljoni inimese, ei saa 50 000 kodaniku otsetoetusega eelnõukava tõenäoliselt aga eriti lihtsalt ignoreerida.

Ülalolev foto täidab illustreerivat eesmärki ega seostu otse loo sisuga