Kõnealustes koolides toimub õppetöö Apple'i iPad-tahvelarvutitel. Umbes 1000 õpilast saavad oma isikliku iPadi ning koolidest kaovad ära vihikud, õpikud, raamatud ning seljakotid, kirjutab Kahvel.ee.

Lisaks mainitule on koolid uuenduslikud, kuna seal ei ole tavapäraseid klassiruume, õpetajaid, klassijuhatajaid, tunniplaane, lastevanemate koosolekuid ja kõike muud, mida senimaani on peetud koolielu osaks.

Lastele antakse valik õppida just neid aineid, mis pakuvad neile huvi. Kui laps soovib õppimise asemel mängida, siis see on tema vaba voli ning keegi ei hakka teda takistama. Programmis osalevate laste vanused jäävad vahemikku 4-12 eluaastat.

Kuna koolis ei ole tavapärast tunniplaani, ei ole õpilastel kohustust ise kooli minna. Kool innustab õpilasi õppimisega tegelema riigipühadel ning nädalavahetustel. Idee algataja Maurice de Hond usub, et järgmisel aastal osaleb programmis kokku vähemalt 40 kooli.

Hiljuti allkirjastas Apple lepingu Los Angelesi piirkonna koolijuhtidega, tarnimaks õppetöö otstarbeks 35 000 iPadi. Selle aasta veebruaris avaldas Türgi valitsus soovi soetada Apple'i käest 4,5 miljardi dollari väärtuses iPade.

Eestis kasutatakse iPade õppetöös Gustav Adolfi Gümnaasiumis, Tartu Erakoolis ning Tallinna Reaalkoolis.

Ülaloleval fotol: British School of Parisi õpilane kasutab iPadi (loodetavasti enda harimiseks).