On üks asi, peale muusika, mis veel ühendab Johann Sebastian Bachi ja Georg Händelit. Mõlemad kaotasid silmanägemise pärast silmalõikust, mille teostajaks oli oma aja kuulsaim okulist, ševaljee John Taylor (1703-1772).

Taylor sõitis ringi mööda Euroopat, kaarikus, mille külgedele olid maalitud suured silmad, tema saabumisest kõlasid kuuldused juba tükk maad ette ja inimesed, kelle nägemine käest ära oli minemas, loomulikult otsisid tema abi. Enamikule lõppes tema teostatud silmalõikus aga pimedaks jäämisega, muide ka Taylor ise suri pimedana.

Põhjalikuma ülevaate saab näiteks siin avaldatud raamatust.

17. ja 18. sajandit teatakse Euroopas kui rändokulistide ajastut. Silmalõikusi tegid isikud, kes sõitsid kohast teise, pakkudes teenuseid ka vaesemale rahvale, paraku suurem osa tollastest isehakanud silmaarstidest olid šarlatanid, kes ei tundnud isegi om aja uusimaid ravimeetodeid.

Taylori lemmikoperatsiooniks oli näiteks silmakae nõelaga läbi torkamine, mis võis nägemise koheselt ka tagasi tuua, teine meetod oli aga silma kõvakesta lõikamine, mis tekitas paraku koheselt vajaduse järgmise operatsiooni järele. Ja lõikusejärgsete silmapõletike raviks puudus tollastel rändokulistidel igasugune ravim. Nii oligi rändkirurg juba järgmisse linna jõudnud, enne kui tema patsiendid järjest surema hakkasid. Teadlased küll vaidlevad siiani, kas Bachi tapjaks mitte just okulist Taylor ei olnud.

Teaduslik silmakirurgia kujunes 18. sajandil välja osaliselt ka selliste rändokulistide vigadest õppides, ja tänapäeval eelistataksegi oma eriala nimetada oftalmoloogiaks, mitte okulismiks. Juba 18. sajandil tegid tõsisemad silmaarstid selgelt klasssivahet enda ja selliste šarlatanide vahel.

Saksamaal tegutenud Wolfenbütteli okulistide salaühingu puhul, mille 18. sajandi reegliteraamat hiljuti dešifreerida suudeti, pole küll päris selge, kummale poolele nende tegevus langes, kas tõsiste teadusetegijate või rändavate šarlatanide poolele. Okulist oli omal ajal igasuguse silmaarsti üldnimetus.

Muide silmakae lõikamisest on teateid juba 4000 aastat tagasi muistses Babüloonias.