Eesti Vabariigi president aastatel 2001-2006 Arnold Rüütel rõhutas oma avasõnas rahvusvahelist kõlapinda leidnud Eesti teadlaste tööd probiootiliste mikroorganismide alal. Konverentsil osalesid teadlased ja praktikud nii Eestist kui ka välismaalt.

"Puhastuse tehnoloogiates on olemas vajadus revolutsiooniliseks üleminekuks traditsiooniliste meetodite juurest, mille leiutas inimkond, looduslike meetodite juurde. OÜ Inchrist on ettevõte, mis juba alustas sellise ülemineku teostamist", kinnitas OÜ Inchrist juhatuse liige Inna  Kirjanova.

TTÜ toiduainete instituudi direktor, professor Raivo Vokk rõhutas konverentsi järel: ,,Ka tänane konverents tõendas toiduteadlaste ja hügenistide edasiste kohtumiste vajadust, et probiootiliste
mikroorganismide kasutamine laieneks veelgi nii toidus kui ka toiduhügeenis."

Samuti sõlmis Tallinna Tehnikaülikool ja Crisal Company (Belgia) uue koostööleppe, mis sätestab ühistöö probiootiliste puhastusvahendite, hügieeni ning põllumajanduse alal. ,,Üks olulisemaid punkte koostööleppes on rakendusuuringud ja erinevate projektide elluviimine," kinnitas TTÜ innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse direktor Tea Varrak.