Tallinna Ülikooli arendusprorektor Eve Eisendschmidt: „Tänavune konverents toimub kõrgharidusmaastikul toimuvate uuenduste valguses, kus üliõpilaste lõpetamine nominaalaja jooksul eeldab õppejõudude õppeprotsessi planeerimise ja üliõpilase juhendamise alase kompetentsuse tõusu. Teisalt peab ülikooli õppeprotsess tööjõuturu vajadusi arvestades toetama üliõpilaste probleemilahendusoskust, meeskonnatöövalmidust ja loovust. Tänases eelkõige teadustulemustele orienteeritud õppejõudude hindamise keskses ülikoolis on need nõudmised õppejõududele suur väljakutse. Konverentsil on võimalik kuulda, kuidas maailma tippülikoolides õppejõudude õpetamisalase pädevuse kasvu toetatakse“.

Konverentsi teema - loovus ja innovatsioon kõrghariduses - annab võimaluse arutleda värskeimate uurimistulemuste üle, keskendudes loovusele õppimises, loovatele ja innovaatilistele õpetamis- ja uurimismeetoditele ning uurimis- ja juhendamisalase loovuse edendamisele.

Konverentsi peaesinejateks on Erika Löfström (Helsingi Ülikool), Päivi Tynjälä (Jyväskylä Ülikool), Kristina Krabi (Tallinna Ülikool) ja David Gijbels (Antverpeni Ülikool). Konverentsi kava ja peaesinejate teeside kohta saab lisainfot SIIT.

Tallinna Ülikooli saabub 72 inimest 14 riigist: Belgiast, Kanadast, Taanist, Soomest, Saksamaalt, Hongkongist, Ungarist, Jaapanist, Leedust, Hollandist, Venemaalt, Rootsist, Suurbritanniast ja Eestist.

Konverentsi korraldab European Association for Research on Learning and Instruction IV alagrupp (Special Interest Group, SIG), mis keskendub kõrgharidustemaatikale. 56 maailma riiki ühendava EARLI konverentsid toimuvad üleaastati, alagruppide konverentsid igal aastal.

Konverentsi pidulik avamine toimub homme, 15. augustil kell 10 Tallinna Ülikooli Mare hoone Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, II korrus, M218).