Ungari teadlased ristasid kogemata kaks väga erinevat ohustatud kalaliiki

 (35)
Ungari teadlased ristasid kogemata kaks väga erinevat ohustatud kalaliiki
Esialgu veel eestikeelse nimeta sturddlefish (Foto: Kaldy et al., Genes, 2020)

Ungari teadlased aretasid kogemata hübriidtuuraliigi

Võiks ju arvata, et vähemalt 184 miljonit aastat evolutsiooni eri mandritel on piisav aeg, et kaks liiki areneksid teineteisega suguliselt kokkuklappimatuks.

Taolisest eeldusest lähtusid Ungari teadlased, kui paigutasid laboratooriumis luitstuura (ld Polyodon spathula) niiska vene tuura (ld Acipenser gueldenstaedtii) marja lähedusse.

Nende eesmärk oli panna ohustatud tuuraliigi mari mittesugulisel moel paljunema. Sellist protsessi, mis nõuab küll niisa olemasolu, ent mitte DNA ülekannet, nimetatakse günogeneesiks.

Nüüd aga paistab, et DNA ülekanne leidis siiski aset ja selle tagajärjel loodi ettekavatsematult täiesti uus kalaliik, millele on inglise keeles nimeks pandud "sturddlefish” (kombinatsioon kalaliikide ingliskeelsetest nimetustest American paddlefish ja Russian sturgeon).

Hübriidliik meenutab välimuselt mõlemat erineva väljanägemisega liiki, mis tõenäoliselt poleks ilma inimeste sekkumiseta looduses iial kokku puutunud.

Vene tuurad toituvad Ida-Euroopa, Serbia ja Lähis-Ida merede, järvede ja jõgede põhjade lähedal koorikloomadest, limustest ja väikestest kaladest. Luitstuurad elutsevad 22 USA osariigi jõgedes, kus kaevavad põhjamudast toitu pika mõlakujulise ninaga.

Nende ühised järeltulijad näevad välja oma vanematest veelgi pentsikumad. Mõnel ilmnevad mõlema liigi tunnused, nt vene tuurale omased uimed ja nina, ent luitstuura suu ja toitumiseelistused. Teised on märksa rohkem vene tuura kui luitstuura moodi.

Seotud lood:

Väga erinevast välimusest hoolimata leidub liikide vahel märkimisväärselt palju sarnasusi. Mõlemat liiki peetakse sarnaselt krokodillidega „elavateks fossiilideks”, kuna nad on oma evolutsioonilise ajaloo vältel äärmiselt vähe muutunud. Mõlemal liigil on ühine esivanem, kes elas dinosaurustega samal ajal.

Ehkki uued kalad on tõenäoliselt paljunemisvõimetud, nagu hübriidliigid tavaliselt, paistab nende eluiga küündivat sama pikaks kui luitstuuradel, kes võivad elada aastakümneid. Mõned hübdriidisenditest on jätkuvalt elus ja ujuvad reipalt ringi.

Teadlastel pole plaanis hübriidisendeid juurde „toota”, kuid nad kavatsevad jätkata vene tuura ja luitstuura paljunemise uurimist lootuses mõlemad ohustatud liigid väljasuremisest päästa.

Mõlemad liigid on nüüdisajal väljasuremisohus. Tänavu on väljasurnuks kuulutatud mõõktuur (ld Psephurus gladius) ja rahvusvahelise looduskaitseliidu IUCN osutusel on tuurad üldse kõige kriitilisemalt ohustatud liikide perekond.

Uurimus ilmus teadusajakirjas Genes

Ülemisel pildil vene tuur, alumisel luitstuur, keskmistel piltidel nende kahe liigi hübriidid (Foto: Kaldy et al., Genes, 2020)