Tasakaaluliikur on lahe sõiduvahend, aga kuidas veenduda, et internetist tellitud seade on ohutu?

 (5)
Üherattaline tasakaaluliikur (Foto: Solowheel)
Üherattaline tasakaaluliikur (Foto: Solowheel)Foto: Solowheel

Internetis pakutavad tasakaaluliikurid – ühe inimese vedamiseks mõeldud elektrisõidukid – ei pruugi vastata Euroopas kehtivatele nõuetele.

Viimasel ajal populaarsust kogunud tasakaaluliikurite tellimisel (eriti Aasia päritolu internetipoodidest) tuleks veenduda, et need vastaksid Euroopa Ühenduses kehtestatud nõuetele.

E-poest tellides vaata, et seade oleks märgistatud vastavusmärgiga CE ning kaasas oleksid tootja poolt koostatud vastavusdeklaratsioon ja kasutusjuhend.

Nõuetele mittevastavaid tasakaaluliikureid ei lubata Eesti ega EÜ turule (neid ei saa importida, müüa, ega kasutada) ja tollis kinnipeetud seadme omanik võib ostule kulutatud rahast ilma jääda.

Kui müügikoht pakub ilma CE märgita ja vastavusdeklaratsioonita tasakaaluliikureid, võtab ta endale müügikeelu, klientidelt tagasiostmise nõude ja muude ebameeldivate sanktsioonide riski.

Tehnilise Järelevalve Amet soovitab enne tasakaaluliikuri internetipoest ostmist veenduda järgnevas:

* seadmel olev märgistus (vastavusmärk CE, mudel ja andmed tootja kohta) peab olema identne vastavusdeklaratsioonis toodud andmetega

* seadmele peavad olema lisatud olulised hoiatused (näiteks, et sõiduk on kasutamiseks alates 12. eluaastast ja kehakaaluga 20 kg)

* Tasakaaluliikuril peab olema ühes EÜ liikmesriigi keeles koostatud kasutusjuhend, millele tuleb sõiduki Eestis turustamise korral teha tõlge eesti keelde

Foto: TJA
Seotud lood:

Tasakaaluliikuri nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks tuleb müüjalt küsida fotosid sõiduki (mitte pakendi) märgistusest ja paluda saata koopia vastavusdeklaratsioonist.

Peamised probleemid Euroopa Ühendusse imporditud tasakaaluliikuritega on seotud nende akude laadijatega, mille puhul adapter võib anda kasutajale elektrilöögi ja esineb ka süttimisohtu. Üsna levinud probleemid on veel vastavusdeklaratsiooni puudumine ja ebapiisav märgistus.

Oluline on teada ka seda, et tasakaaluliikureid tuleb kasutada vastavalt Liiklusseaduses sätestatud nõuetele.

Seadmel peavad olema signaalkell, helkurid, spidomeeter ja iseeneslikku liikumist takistav seade. Sõites tuleb kasutada kiivrit, põlvekaitsmeid, küünarnukikaitsmeid ja muid tootja juhistes toodud isikukaitsevahendeid.

Liiklusseadusest tulenevate nõuete kohta saab lisainfot Maanteeametilt.