Suur osa 30 miljonist "kadunud" lapsest Hiinas on üles leitud

 (2)
Suur osa 30 miljonist "kadunud" lapsest Hiinas on üles leitud
Foto: REUTERS

Paljud akadeemikud on viidanud arvatavale 30–60 miljonile Hiinas „kadunud tüdrukule“, kes on rohkem kui 30 aastat kestnud (ja viimaks tänavu tühistatud) repressiivse ühe-lapse-poliitika tingimustes kas abordi tõttu sündimata jäänud või kohe pärast sündimist tapetud.

Nüüd aga arvavad uurijad, et on paljud — või isegi suurema osa — kadunud tütarlastest jälle üles leidnud. Nende töö tulemused ilmusid ajakirjas China Quarterly.

Kansase ülikooli politoloogia aseprofessor John Kennedy ja Shi Yaojiang Shaanxi pedagoogikaülikoolist viisid läbi uurimistöö, milles järeldub, et paljude tütarlaste sünnid pole tõenäoliselt lihtsalt registreeritud.

Elanikkonna toetuse ja ühiskonna stabiilsuse säilitamise huvides läksid kohalikud ametnikud sellise varjamisega sageli kaasa. „Inimesed, kes selliseid meetmeid ellu viivad, on küll valitsusametnikud, aga nad on ka ise külaelanikud ja peavad elama külades, kus nad neid meetmeid juurutavad,“ selgitas Kennedy.

Oma hüpoteesi otsa komistasid uurijad 1996. aastal Hiina põhjapoolses Shaanxi provintsis üht külaelanikku küsitledes.

Tol mehel oli kaks tütart ja üks poeg ning ta nimetas oma nooremat tütart „olematuks“. 1980. aastate keskpaigas oli Hiinas maainimestel seadusega lubatud saada teine laps, kui nende esimene laps oli tütar.

Kui edasised küsitlused andsid mõista, et taoline tava on laialt levinud, asusid uurijad kõrvutama 1990. aastatel Hiinas registreeritud sündide hulka 2010. aastal loendatud 20-aastaste ja vanemate Hiina meeste ja naiste hulgaga.

Seotud lood:

Arvutused näitasid nelja miljoni inimese suurust „juurdekasvu“, kusjuures naisi oli miljoni jagu rohkem kui mehi. „Kui vaatleme 25 aasta pikkust perioodi, leiame statistikast umbes 25 miljonit naist, kelle sündimist pole ametlikult dokumenteeritud,“ märkis Kennedy.

Kennedy osutusel seavad uuringu tulemused kahtluse alla arusaama, nagu oleksid Hiina maapiirkondade elanikud tegelenud massilise tütarde tapmisega.

Ent hoolimata seigast, et aruande tulemusi võib pidada positiivseks, on see Kennedy hinnangul olnud seni avaldamiseks poliitiliselt siiski liiga tundlik, eriti tema hiinlasest kaasautori jaoks.

2010. aastal Hiinas läbi viidud rahvaloenduse andmetel oli sugude suhtarv sündide hulgas 118 poissi 100 tütarlapse kohta.