Eesti Vabariik 24.veebruar 1918 - 16. juuni 1940
Nõukogude okupatsioon 17. jun 1940 - juuli 1941
Saksa okupatsioon juuli 1941 - september 1944
Nõukogude okupatsioon september 1944 - august 1991
1939
1940
1941
1944
1945
Eesti Vabariik Nõukogude okupatsioon Saksa okupatsioon Nõukogude okupatsioon

70 AASTAT SÕJA LÕPUST: Varese "rahvavalitsuse" esimesed Stalini erivoliniku poolt koordineeritud sammud

 (61)
Päevaleht. 1940
Päevaleht. 1940Foto: Päevaleht, repro

Päev pärast 21. juunil 1940 toimunud meeleavalduse ja uue valitsuse nimekirja üleandmist alustas tööd Nõukogude Liidu meelne valitsus, mida juhtis Johannes Vares-Barbarus. Nn Varese rahvavalitsus sai oma järgmised juhtnöörid juuli esimestel päevadel, kui Stalini erivolinik Ždanov saabus Moskvast uute juhistega kiirendada Eesti liitumist Nõukogude Liiduga. Selleks oli vaja laiali saata riigikogu ning moodustada "nukuparlament". Mis aga toimus vahepeal?

Varese "rahvavalitsus"

President Päts kirjutas 21. juunil alla dekreedi, millega vabastas Uluotsa valitsuse ametist ning määras Ždanovi poolt dikteeritud valitsuse ametisse.

Endine Eesti saadik Moskvas on nimetanud, et valitsus pandi kokku "naiivikestest, kel polnud arusaamist sellest, missugust osa neil tuli mängida." Valitsuse uued liikmed ei olnud parteilased, vaid valdavalt kultuuriinimesed, kel varasemat riigijuhtimise kogemust polnud.


Ümbernimetamised ja Ždanov laseb Varese valitsusel muuta valimisseadust

Mart Laar on esile toonud, et president Päts oli alates juuli viimastest päevadest okupatsioonivõimude vahialune, kellel tuli alla kirjutada  ridamisi kehtetutele dekreetidele, millega lammutati Eesti riiklik korraldus, suleti riiklikke organisatsioone ning suruti maha vastupanu võimu ülevõtmisele. Uue riigikogu valimistele kirjutas Päts alla 5. juulil(1). Valimised ise pidid toimuma ülikiirelt: juba 14. ja 15. juulil.

Seotud lood:

Ždanov laskis Varese valitsuse määrusega kaks korda kehtivat valimisseadust muuta, ehkki seda oleks tohtinud teha vaid riigikogu määrusega.

Näited muudatustest - Laidoneri mahavõtmine oli üks esimesi, millest teatati:

Päevaleht. 1940 Foto: Päevaleht, repro
Päevaleht. 1940 Foto: Päevaleht, repro

Samas kinnitasid uue võimud, et mingit okupatsiooni Eestis pole:

Päevaleht. 1940 Foto: Päevaleht, repro

Kui valimised - mis rikkusid Eesti põhiseadust - olid juba välja kuulutatud, ilmus ajalehes ka president Pätsi nimel üleskutse minna valima.

Päevaleht. 1940 Foto: Päevaleht, repro


Ning nüüd järgnes juba lõputu ja järjest süvenev propaganda valimiste toetuseks.

Päevaleht. 1940 Foto: Päevaleht, repro

Vaata ülevaadet galeriist, millises võtmes pakuti kaasaegsete infot toonasest okupatsioonivõimude poolt kontrollitud ajakirjandusest:

Loos kasutatud materjalid:

- (1) "Kommunismi must raamat", Mart Laari peatükk "Eesti ja kommunism", (2000).

- (2) "Eesti Ajalugu", Seppo Zetterberg(2009)

- Väljavõtted Päevalehest ja ajakirjast "Nädal pildis"