70 AASTAT SÕJA LÕPUST: Haruldane foto aastast 1940: Reaalkooli juures olev monument tõmmati maha

 (39)
II MS
1940. aasta septembris hakkas punavõim hävitama kõike Vabadussõjaga seotutFoto: Erakogu, Filmiarhiiv

Arvestades ärevaid olusid 1940. aastal, siis pidas end julmalt kehtestama hakanud nõukogude võim vajalikuks eemaldada ka sümboolika. Septembris võeti maha Tallinnas Reaalkooli juures maha Vabadussõja mälestusmärk, mis oli pühendatud Vabadussõjas langenud Tallinna õpetajatele ja õpilastele.

See kuju pandi Saksa okupatsiooni ajal tagasi, ent hävitati 1948. aastal Nõukogude okupatsioonivõimu poolt. Täna on samas kohas kunagise kuju koopia, mis valmis aastal 1993.

Mälestusmärk asub Tallinna Reaalkooli ees ja selle algupärandi autoriteks olid skulptor Ferdi Sannamees ning arhitekt Anton Soans. Esialgne kavand nägi ette keskse kuju kõrvale veel kaht kuju, mis kujutanuks kaht surmavalt haavatud sõdurpoissi. Monumendi alus pidi suurenema selle võrra, et oleks jätkunud ruumi Vabadussõjas langenud õpetajate ja õpilaste nimede raiumiseks graniiti. Kolmest kujust valmis vaid keskmine. Kuju modell oli Nikolai Matvejev, viimistlemisel Harry Neumanskraft.