USA presidendikandidaat: kodanikupalk on jama, kehtestada tuleks hoopis robotimaks

 (16)
USA presidendikandidaat: kodanikupalk on jama, kehtestada tuleks hoopis robotimaks
Bill de BlasioFoto: Scott Eisen, AFP

Praegune New Yorgi linnapea ning üks demokraatide 2020. aasta presidendikandidaatidest Bill de Blasio arvab, et USA-s tuleks välja kuulutada robotimaks ning luua eraldi riiklik organ, mis monitooriks töökohtade automatiseerimist.

De Blasio andis oma mõttes teada väljaande Wired vahendusel, kus kirjutas, et tuleviku üks kõige suuremaid küsimusi on see, kuidas kaitsta inimesi robottöötajate pealetungi eest. "36 miljoni ameeriklase töö võtab suure tõenäosusega lähikümnendite jooksul ära robot," kirjutab De Blasio ning leiab, et just nende inimeste huvide kaitsmiseks maks vajalik olekski.

Robotimaksu abiga oleks võimalik välja töötada eriline fond, mille eesmärgiks oleks luua uusi töökohti näiteks tervishoiu, hariduse ning roheenergia sektorites. Veel võiks de Blasio hinnangul sinna makstavat raha kasutada suurte infrastruktuuriprojektide rajamiseks, mis samuti inimestele tööd võimaldaks pakkuda. Presidendikandidaadi plaani kohaselt peaks iga ettevõte, mis asendab inimesed robotitega ilma neile alternatiivset tööd pakkumata, fondi maksma viie aasta palgafondikulude väärtuses raha.

De Blasio sõnul ei tähenda tema plaan seda, et Ameerika Ühendriigid peaksid tehnoloogiliselt muust maailmast maha jääma. "Oluline on aga see, et tehnoloogia võidukäigust tulev kasu oleks jagatud kõigi vahel, mitte ei läheks vaid suurkorporatsioonide taskusse," kirjutas ta.

Seotud lood:

Automatiseerimiseks tarvis riigiameti luba

Veel sooviks võimalik tulevane USA president luua uue riigiameti FAWPA (Federal Automation and Worker Protection Agency, e. k. Riiklik automatiseerimise ja tööliste kaitse agentuur), mille eesmärk oleks kontrollida automatiseerimisprotsesse ning jälgida, et inimesed seejuures tööd ei kaotaks ja jätkuvalt tööturul rakendust leiaks.

Seejuures peaks ettevõtted kõik oma plaanid robotite kasutuselevõtuks esmalt FAWPA-sse kooskõlastamiseks saatma, kus siis hinnataks nende mõju inimtöölistele ning pakutaks välja, kuidas ettevõte seda oma töölistele kompenseerima peab.

Kas kodanikupalk või tasuv töö?

Automatiseerimisprotsesside mõju tööturule on nii USA-s kui ka Euroopas muutumas poliitilises debatis üha olulisemaks teemaks. Näiteks on robotimaksu idee 2017. aastal välja pakkunud ka Bill Gates ning eelmisel korral presidendiks pürginud Bernie Sanders, kes sarnaselt de Blasiole on robotimaksu pooldaja.

Samuti järgmisel aastal demokraatide presidendikandidaatide nimekirja kuuluv Andrew Yang on aga välja pakkunud, et automatiseerimisest tulenevad probleemid tööturul võiks lahendada universaalne kodanikupalk. Nii de Blasio kui ka Sanders on aga sellist lahendust kritiseerinud, rõhutades, et inimesel ei ole vajadust vaid raha järgi, vaid peab säilima ka töö-alase eneseteostuse võimalus.

Ka Euroopa Liidus oli robotimaks 2017. aastal arutluse all, kuid toona hinnati, et see ei oleks EL-is asuvatele robootikaettevõtetele kasulik ning pärsiks innovatsiooni. Küll aga nõustuti, et välja on vaja töötada roboteid puudutav seadusandlus ning eetikakoodeks, mis reguleeriks seda, kuidas automatiseerimine peaks toimuma.