Maailma esimene „negatiivse emissiooni“ elektrijaam muudab süsihappegaasi kiviks

 (10)
Maailma esimene „negatiivse emissiooni“ elektrijaam muudab süsihappegaasi kiviks
Foto: Arni Saeberg / newatlas.com

Pärast maailma esimese õhust süsinikdioksiidi eraldava (ingl DAC; Direct Air Capture) kommertselektrijaama avamist on Šveitsi ettevõte Climeworks ühendanud jõud Islandil maasoojusest energiat tootva jaamaga, et luua maailma esimene n-ö negatiivse süsinikubilansiga (negative emission) elektrijaam.

Rahvusvaheline teadlaste töörühm on juba mitu aastat tegelenud uudse meetodi väljatöötamisega, mis võimaldab eraldatud süsinikdioksiidi tahketeks mineraalideks muuta. Projekt nimetusega CarbFix hõlmab süsinikdioksiidi sidumist veega ja seejärel vee pumpamist 700 meetri sügavusele maa alla. Selgunud on, et allmaa-basaltkivimitega kokku puutudes muutub CO2 kiiresti karbonaatseteks mineraalideks.

Enne seda avastust arvati, et taoline mineraliseerumisprotsess võib võtta aega sadu või isegi tuhandeid aastaid, kuid CarbFixi töörühm avastas endalegi üllatuseks, et tahkete mineraalide tekkimine CO2-st võttis aega vähem kui kaks aastat.

„Meie tulemused näitavad, et 95–98 protsenti maapõue viidud süsinikdioksiidist mineraliseerus vähem kui kaheaastase perioodi jooksul, mis on jahmatavalt kiire tulemus,“ nentis projekti CarbFix juhtiv autor dr Juerg Matter.

Viimase paari aasta jooksul on Climeworks teinud murrangulisi edusamme uudse õhust süsinikdioksiidi eraldava süsteemi arendamise vallas. Ettevõtte loodud tehnika võimaldab ümbritsevast õhust süsinikdioksiidi patenteeritud filtrisse koguda. Sel moel kogutud süsihappegaas puhastatakse ja müüakse ettevõtetele, mis gaasi tööstuslikus tootmises kasutavad. Esimene taolise meetodi põhine kommertselektrijaam Zürichis saadab õhust püütud CO2 lähedal tegutsevasse kasvuhoonesse.

Seotud lood:

Süsiniku sidumine (ingl carbon sequestration), mille käigus CO2 püütakse õhust kinni ja talletatakse gaasilisel kujul allmaa-reservuaarides, on viimastel aastatel palju vaidluseid tekitanud. 2015. aastal leiti ühe Massachusettsi tehnikainstituudis MIT läbi viidud uurimuse raames, et varasemad süsinikusidumis-protsessid pole olnud eriti tõhusad. Seega — ehkki me suudame juba õhust süsihappegaasi eraldada, pole meil seni head meetodit ohutuks vabanemiseks CO2 suurtest kogustest. Samuti ei saa välistada ohtu, et seotud süsinikdioksiid tagasi atmosfääri lekib.

Climeworks’i õhust süsinikdioksiidi eraldamise tehnika ja CarbFix’i mineraliseerimisprotsessi ühendamine pakub võimaluse rajada kontseptsiooni teostatavust tõendav süsteem, mis pole mitte pelgalt neutraalse, vaid on suisa negatiivse süsinikubilansiga, s.t süsinikdioksiidi atmosfääri paiskamise asemel vähendab see töötamise käigus hoopis atmosfääri CO2-sisaldust.

Taolise süsnikupüüdmis-tehnika mastaapse rakendamise maksumus pole praegu küll veel eriti pragmaatiline, see-eest näeme aga esmakordselt realistlikke ja tõhusaid süsiniku püüdmise ja talletamise süsteeme.