Wiedemanni keeleauhind läks Ilse Lehistele


Wiedemanni keeleauhind läks Ilse Lehistele
Ilse Lehiste. Foto: arhiiv---

Tänavuse Wiedemanni keeleauhinna ning 500 000 krooni pälvis Ilse Lehiste eesti keele foneetika ja fonoloogia uurimise, Eesti keeleteaduse arendamise, väliseestluse toetamise, eesti keele rahvusvahelise tutvustamise, tulemusrikka teadusliku juhendamistöö ning eestikeelse ilukirjandusliku tegevuse eest.

Ilse Lehiste on sündinud 31. jaanuaril 1922. aastal, 1948. aastal sai ta Hamburgi ülikoolis filoloogiadoktori kraadi, 1959. aastal kaitses Michigani ülikoolis doktoriväitekirja lingvistika alal, vahendavad ERR teadusuudised.

Lehiste on saavutanud keeleteadlasena maailmas laia tunnustuse. Tema sulest on ilmunud üle kümne raamatu, ligikaudu kakssada artiklit ning umbes sada retsensiooni. Lehiste on Essexi, Lundi ja Tartu ülikooli audoktor.

Lehiste kõrval kandideerisid Wiedemanni auhinnale ka Jaan Kaplinski, Krista Kerge, Raimo Raag ja Mari Tarand.

Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhind on riigi keeleauhind, mis määratakse igal aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel, õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.