Vahemere dieedi kasulikkus on ikkagi üks suur vale?

 (14)
PantherMedia 20178249
ToiduainedFoto: Z Jan, PantherMedia / Z Jan

2013. aastal avaldas New England Journal of Medicine uurimuse, mille kohaselt Vahemere dieet langetas võrreldes madala rasvasisaldusega dieediga südamehaiguste ohtu 30%. Nüüd kuulutas teadusžurnaal mõjuka artikli kehtetuks.

Artikli tagasivõtmise põhjused on keerulised ning on seotud uurimuse metoodilise poolega. See omakorda on seotud briti anestesioloogi ja statistiku John Carlisle'i tööga. Carlisle on viimased aastad uurinud 5000 avaldatud juhuvalimiga uuringut, et teha kindlaks, et valimid oleksid tõesti juhuslikud. Eelmisel aastal teatas mees, et 2% uuritud artiklitest olid problemaatiliste valimitega, sinna hulka kuulus ka 2013. aastal esmaavaldatud Vahemere dieedi uuring.

Carlisle'i kriitikat nägi üks uuringu autoritest, Miguel Ángel Martínez González ning otsustas ka ise enda uuringu valimi määramise üle kontrollida. Tema järelhinnangul ei olnud uuringus osalenud 7500 inimesest lausa 14% juhuslikult valitud.

Näiteks oli üks uurijatest otsustanud valimisse kaasata terve küla, kuna algselt vaid osa külaelanikke kaasates hakkasid teised külaelanikud kurtma, et naabritele antakse tasuta oliiviõli. Tuli välja, et uurija polnud sellisest valimi "lisakaasamisest" kunagi kellelegi teada andnud.

González ja ta kaasuurijad veetsid terve aasta, et andmestikku uuesti üle vaadata ning kaasasid sinna ka väliseid eksperte. Lõplikud uuringu tulemused olid vastavad: on seos Vahemere dieedi ja parema tervise vahel, kuid Vahemere dieet ei pruugi olla parema tervise põhjustaja.

Vigase metoodikaga artikkel on siiski väga suure viitamiste arvuga: kokku on seda refereerinud lausa 3268 teist uurimust.