ÜKS KÜSIMUS | Mis on Tallinna Tehnikaülikooli õige nimi?

 (107)
TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamine
TalTechi ametlik nimi on jätkuvalt Tallinna TehnikaülikoolFoto: Madis Veltman

Paljudes inimestes on tekitanud segadust Tallinna Tehnikaülikooli, lühidalt TTÜ kasutusele võetud nimi TalTech. Kas tegemist on uue ametliku nimega? Kas TTÜ lühendit ei tohi enam üldse kasutada? Püüame nendele ja ka teistele küsimustele ülikooli kodulehelt vastuse anda.

Mida TalTech tähendab?
Kõige otsesemas mõttes on see kahe inglisekeelse sõna kombinatsioon – Tallinn ja Technology ehk tehnoloogia. Lühinimi TalTech kirjeldab arusaadavalt nii ülikooli asukohta kui ka tehnikavaldkonda ning on ühtlasi kergesti kasutatav nii eesti- kui inglisekeelses suhtlusruumis.

Kas Tallinna Tehnikaülikooli nime enam pole?
Tallinna Tehnikaülikooli nimi on endiselt Tallinna Tehnikaülikool, võtame vaid kasutusele uue, rahvusvahelise lühinime TalTech.

Miks on uus lühinimi vajalik?
Lühinimi on suupäraseks kasutamiseks sobiv nimi, mis on ka ülikooli rahvusvaheliseks brändiks ja uue logo kujunduse aluseks. Ühtlasi tähistab TalTechi kasutuselevõtt ülikooli arengut ja on loogiliseks sammuks ülikoolis toimunud ulatuslikele reformidele: ülikooli oma seaduse vastuvõtmine, struktuuri ja põhikirja kaasajastamine, õppekavade reform, tenuurisüsteemi kasutuselevõtt, tööstusdoktortantuur jne. Suurepärase sümboolse tähenduse andis lühinime kasutuselevõtule ülikooli 100.aastapäeva tähistamine.

Seotud lood:

Miks on Tallinna Tehnikaülikoolil vaja ingliskeelset nime?
Tallinna Tehnikaülikoolil on jätkuvalt eestikeelne nimi Tallinna Tehnikaülikool. Kui on soov ja vajadus seda nime ametlikult inglise keelde tõlkida, võime seda jätkuvalt teha kujul Tallinn University of Technology. Lühinimi TalTech ei ole ei inglis- ega eestikeelne, see on rahvusvaheliselt mõistetav kaubamärk, mis ühtlasi asendab rea seniseid akronüüme – TPI, TTÜ, TTU ja TUT.

Kas ma enam TTÜ ei tohi öelda?
Kõnekeelest ei kao TTÜ lühend ilmselt kuhugi, nii nagu siiani pole kadunud TPI. Samas soovime, et Tallinna Tehnikaülikooli tuntaks eelkõige TalTechi kaubamärgiga ja seepärast soovitame kõigile kasutada just seda lühinime.

Kuidas TalTechi hääldatakse?
Rahvusvahelistele nimedele pole kombeks erikeelseid hääldusreegeleid kehtestada, eestikeelsetele inimestele on ilmselt kõige suupärasem [taltek].

Millal tehnikaülikool TalTechi nime kasutusele võttis?
Tallinna Tehnikaülikool võtis TalTechi lühinime kasutusele 17. septembril 2018, ülikooli 100. aastapäeval.

Kuidas edaspidi nimetada projekte või organisatsioone, mis täna kasutavad lühendit TTÜ? Näiteks TTÜ suvekool, TTÜ inseneriteaduskond jne?
Tekstides asendub TTÜ TalTechiga koos eestikeelse käänamisega: TalTechi suvekool, TalTechi inseneriteaduskond, TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituut, TalTechi korvpallimeeskond jne.