TTÜ doktoritöö aitab täpsemalt Eesti tegelikku kuju arvutada

 (2)
TTÜ doktoritöö aitab täpsemalt Eesti tegelikku kuju arvutada
GOCE andmete alusel koostatud geoidi mudel.ESA

Tallinna tehnikaülikoolis kaitstud doktoritöö aitab paremini välja selgitada, milline näeb välja Eesti ja selle lähiriikide gravitatsioonivälja pind. Sellest omakorda tõuseb kasu näiteks satelliitmõõtmistel ja ehituses, kirjutab ERR Novaator.

Maa pole kaugeltki täiusliku kera kujuline. Seda isegi juhul, selle pinda ei mõjutaks looded, tuul eha teised sarnased mõjurid. Pigem meenutaks geoid ehk Maa gravitatsioonivälja ekvipotentsiaalpind kartulit. See tuleneb planeedi sisemuse erinevate piirkondade erinevast tihedusest. Mõnel pool on massi seetõttu vähem, mõnel pool rohkem. Geoidi kuju määramiseks saab mõõta planeedi pinnal gravitatsioonikiirendust.

Tallinna tehnikaülikooli inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi doktorant Silja Märdla uuris hiljuti kaitstud doktoritöös, kuidas modelleerida geoidi taoliste mõõtmiste alusel vähimruutude meetodil modifitseeritud Hotine valemiga. Doktoritöö juhendaja TTÜ inseneriteaduskonna geodeesiaprofessori Artu Ellmanni sõnul on kasutatud Hotine valemit seni suhteliselt vähe. Eriline fookus oli töös just merealadel.

Loe lähemalt ERR Novaatorist.