Teadusajaloo pärl - Tartu tähetorn - saab täna pidulikult 200!


Tartu tähetorn 200
Tartu tähetorn 200Foto: Siim Lõvi

Tartu tähetorni 200. aastapäeval avatakse restaureeritud tähetorn täna muuseumina. Tartu tähetorn on teadusajaloo pärl. Siin tehtud teadus on korduvalt muutnud inimkonna arusaamu Maast ja universumist. 1835–1836 oli tähetorni juhataja Friedrich Georg Wilhelm Struve – üks esimesi, kes mõõtis tähe kauguse päikesesüsteemist.

1816–1852 mõõdeti F. G. W. Struve ja Carl Friedrich Tenneri juhtimisel meridiaanikaar Põhja-Norrast Musta mereni. Kaar, mida tänapäeval teatakse kui Struve geodeetilist kaart, omas suurt tähtsust geodeesia ja kartograafia arengus. 2005. aastal kanti Struve geodeetiline kaar UNESCO maailmapärandi nimekirja ning üks oluline punkt sellel on Tartu tähetorn. Tartu tähetorn on oluline teadusajaloos, kuid tal on tähtis koht Tartu linna arhitektuurilise ilme kujundamisel ning silmapaistev koht Eesti ja Euroopa kultuurikontekstis. Siit on alguse saanud mitmed ka tänapäeval edukalt tegutsevad ettevõtmised ja struktuurid.

Tartu tähetorni hoone valmis 1810. aastal. Astronoomid lahkusid Tartu tähetornist uude observatooriumisse Tõraveres 1964. aastal. Hiljem jätkasid tähetornis füüsikud ja bioloogid. 1971-1996 oli tähetornis Tartu Linnamuuseumi filiaalina astronoomiamuuseum. Tähetornis sai tuule tiibadesse teaduskeskus AHHAA. Siin tegutseb aktiivselt Tähetorni Astronoomiaring. Alates 2009. aastast on Tartu Ülikooli ja ülikooli ajaloo muuseumi vedamisel toimunud tähetorni restaureerimine ning muuseumiks seadmine, mis nüüd jõuab avamiseni. Projekti EAS ja Siseministeeriumi poolt hallatavast piirkondade konkurentsivõime arendamise programmist, mida finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond. Populaarteaduslikke tegevusi avatavas tähetornis finantseerib lisaks ülikoolile Euroopa Sotsiaalfond läbi SA Archimedese poolt korraldatava TEEME meetme.

Üritused 27. aprillil:

- aastapäeva aktus kell 13.15 ülikooli aulas

- tähetorni muuseumi avamine kell 15 tähetorni juures Toomel

- vabaõhukontsert kell 19 tähetorni juures. Ülikooli sümfooniaorkester Lauri Sirbi juhatusel esitab Urmas Sisaski loomingut, kell 22 ansambli Mahavok kontserdiprogramm “Galaktikad”

Üritused 28.−29. aprillil:

28.−29. aprillil toimub rahvusvaheline teaduskonverents “Expanding the Universe”

AKTUS 27. aprillil kell 13.15 Tartu Ülikooli aulas

Aktusel esinevad tervitustega Eesti Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves ja ülikooli rektor Alar Karis. Ettekannetega esinevad Pulkovo Observatooriumi endine direktor Viktor Abalakin ja akadeemik Peeter Saari. Aktusel esitletakse EAS-i koostatud kokkuvõtet Eesti kui kosmoseriigi arengutest ning videotervitusega esineb Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Jean-Jacques Dordain. Tartu Observatooriumi direktor Anu Reinart avab järgneval kahel päeval toimuva rahvusvahelise esindusliku astronoomiakonverentsi.

TÄHETORNI AVAMINE 27. aprillil kell 15 tähetorni juures Toomemäel

Tähetorni avatseremoonial kantakse ette lühinäitemäng tähetorni ajaloost. Etenduse stsenaariumi autor ja lavastaja on Margus Kasterpalu. Tegemist on edasiarendusega etendusest, mis kanti ette restaureeritud hoone esitlemisel detsembris 2010. Täiendatud näitemäng toob vaatajate ette lisaks tähetorni algusaja ka hetki selle kõrgajast, kus tähetornis tegutseb F. G. W. Struve ning valmib Struve geodeetilise kaare mõõtmise teostusplaan.

Avamiskõnedele ja etendusele järgnevalt on tähetorn avatud kõigile huvilistele kuni kell 19. Samal ajal toimuvad tähetornis planetaariumietendused ning tähetorni juures telkides ning vabas õhus töötoad igas eas teadushuvilistele: planeedid, tähekaardid, planisfäärid, nivelleerimine, GPS-mõõtmine, pudelrakett, tudengisatelliit, tänapäeva geodeesiainstrumendid. Töötube viivad läbi: TÜ ajaloomuuseum, teaduskeskus AHHAA, Tähetorni Astronoomiaring, Eesti Maaülikool, astronautide kosmoseklubi, tudengisatelliidi projekt, geodeesiafirmad.

VABAÕHUKONTSERDID 27. aprillil tähetorni juures

TÜ Sümfooniaorkester. Mahavok

- kell 19. TÜ Sümfooniaorkester esitab Urmas Sisaski loomingut (osaleb autor)

- kell 22−23.30 ansambel Mahavok kontserdiprogramm „Galaktikad“

Selge ilmaga järgneb kontserdile VAATLUSÕHTU tähetornis kuni kell 00.30.

Loe veel

RAHVUSVAHELINE ASTRONOOMIAKONVERENTS „Expanding the Universe“ 28.−29. aprillil TÜ ajaloo muuseumi valges saalis

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikool (ajaloo muuseum) ja Tartu Observatoorium. Ettevalmistusel osales esinduslik teaduslik organiseerimiskomitee.

Konverents käsitleb teemasid, millega on läbi aegade Tartu tähetornis tegeletud. Seejuures vaadeldakse nende Tartu ja Eesti jaoks oluliste teemade uurimist tänapäeval ning arenguperspektiive.

Jälgi Forte uudiseid ka Twitteris!