Teadlastel õnnestus ehitada kõigi aegade teravaim laser

 (7)
Teadlastel õnnestus ehitada kõigi aegade teravaim laser
Maailma teravaim laser, õigemini üks eksemplar kahest. (Foto: Saksamaa riiklik metroloogiainstituut / www.ptb.de)

Laseri kvaliteedi olulisemaid parameetreid on selle täpsus, mida mõõdetakse joonelaiusega (ingl linewidth) — see on ühik, mis näitab laseri kaetud optilise vahemiku ulatust.

Ideaalne laser tekitaks ühe konkreetse lainepikkusega kiirt, mis koosneks konkreetsel sagedusel välja tulistatavatest footonitest, kuid selline lahendus pole seni veel praktiliselt teostatav. Teadlased on siiski välja töötanud parima võimaliku aseaine — rekordiliselt terava fookusega laseri.

Saksamaa riikliku metroloogiainstituudi teadlased on nimelt loonud laseri, mille joonelaius on ainult kümme millihertsi ehk 0,01 hertsi.

Rohkem kui kümme aastat väldanud uurimisprojekti juures sai määravaks Fabry’-Pérot’ räniresonaator (ingl Fabry-Pérot silicon resonator) — seadeldis, mis võimaldab reguleerida valguse lainepikkust kahe teineteise vastu paigutatud ja topeltkoonusesse fikseeritud peegli abil.

Pärast kõigi muutujate kohandamist suutsid teadlased tekitada laseriga valguslaineid, mis ostsilleerisid peaaegu 200 triljonit korda sekundis. Lained püsisid enne sünkroonsuse kadumist stabiilsetena 11 sekundit — aeg, mille vältel võiks laserikiir jõuda viis korda Kuule ja tagasi.

Uut laserit kasutatakse aatomkella (aatomi võnkesageduse täppismõõtmise abil kehtivat ajastandardit säilitava optilise kella) täpsuse suurendamiseks ja ülikülmade aatomite oleku senisest täpsemaks mõõtmiseks. Suure tõenäosusega leitakse ülitäppislaserile tulevikus veelgi rakendusvaldkondi.