Teadlased: ateistid magavad tõenäolisemalt paremini kui katoliiklased ja baptistid

 (69)
Magamine
Magav naineFoto: Anni Õnneleid

Ameerika teadlased leiavad oma verivärsketes uuringutulemustes, et ateistid ja agnostikud magavad oluliselt paremini kui katoliiklased ja baptistid.

Nimelt vastas 73% ateistidest ja agnostikutest Texases Wacos asuva Baylori ülikooli uurimistöö käigus, et magavad öösiti seitse või enam tundi - see on ühtlasi ka Ameerika Unemeditsiini Akadeemia soovitus optimaalse tervise edendamiseks.

Seevastu vaid 63% katoliiklastest ja ainult 55% baptistidest teatas, et magab vähemalt seitse tundi ööpäevas. Lisaks selgub ateistide ja agnostikute vastustest, et neil on vähem probleeme uinumisega, kirjutab Medical Xpress.

"Vaimse tervise üle arutletakse kirikus üha enam - nagu peabki -, kuid unetervisest ei räägita," ütles töö juhtiv autor Kyla Fergason Baylori ülikoolist. "Ometi teame, et unekaotus õõnestab paljusid inimlikke võimeid, mida peetakse kiriku põhiväärtusteks: olla kogukonna positiivne liige, väljendada pigem armastust ja kaastunnet kui viha või hinnanguid ning näidata moraalsetes arutlustes ja käitumises ausust."

Uuringuvalim hõlmas 1501 inimest populatsioonipõhist valimit ning sisaldas küsimusi religioosse kuuluvuse, käitumise ja arusaamade kohta. Osalejad hindasid ka oma uinumisraskusi ja keskmist uneaega.

Tulemused näitavad ka, et need osalejad, kes teatasid magamisest seitse või enam tundi ööpäevas, uskusid oluliselt tõenäolisemalt, et nad saavad taevasse. Autorite sõnul viitab see muster sellele, et parem uni viib optimistlikumate väljavaadeteni, mis avalduvad ka positiivsete ootustena taevasse pääsemisele.