Täiustatud kütuseelemendid muutuvad tarbijatele kättesaadavamaks

 (5)

Fossiilkütustel põhinevale energeetikale on üheks alternatiiviks kütuseelemendid, mille laiemat kasutuselevõttu on seni takistanud suhteliselt kõrge tootmishind.

Vahendab ERR Novaator

Tahkeoksiidseid kütuseelemente uurinud Kadi Tamm astus oma Tartu ülikoolis kaitstud väitekirjaga valdkonnas suure sammu edasi.

Aina suureneva energivajadusega maailmas on fossiilkütuste varud teadagi piiratud ning nende kasutamine toob kaasa rea keskkonnaprobleeme. Sestap on riigid nagu USA, Jaapan, Korea ja Hiina investeerinud viimastel kümnenditel keskkonnasäästlikku taastuv- ja vesinikenergeetikasse ning vastava tehnoloogia arendusse. Üks potentsiaalne tuleviku energiaallikas on tahkeoksiidne kütuseelement ehk TOKE, mille suunal käib uurimistöö ka TÜ keemia instituudis. TOKE on kõrge ehk kuni 75-protsendilise elektrilise efektiivsusega elektrokeemiline seade, mis muundab keemilise reaktsiooni käigus vabaneva keemilise energia elektrienergiaks, seda ilma vahepealsete mehaaniliste muundamise etappideta. Seadme efektiivsust on võimalik veelgi tõsta, kui kasutada ära vabanev soojusenergia.

TÜ keemia instituudi teadur Kadi Tamm ütles, et tänapäeval on tahkeoksiidsete kütuseelementide suurimaks puuduseks koostematerjalide degradatsioon ehk kehv ajaline stabiilsus. Kütuselemendi töötemperatuur on küllaltki kõrge, 800-950°C, see omakorda seab piirangud kasutatavatele materjalidele, kuna paljud materjalid ei pea nii suurele kuumale vastu. "Üks lahendusi on töötemperatuuri alandamine, mille tulemusena on degradatsioon väiksem ja eluiga pikem, samuti võib kasutada odavamaid konstruktsioonimaterjale ja kõige selle tulemusena alaneb toodetava elektrienergia hind," lausus Tamm.
Loe edasi ERR-ist