Soomlased homostuvad, kuidas on lood Eestis?

 (178)
Soomlased homostuvad, kuidas on lood Eestis?
Soome naised on huvitatud samast soost inimesega seksimisestMahrael Boutros / Unsplash

Soomes tehti küsitlus, mille tulemustest nähtub, et soomlaste hoiakud samasooliste inimeste vahelisse seksimisse on muutunud avatumaks. Muidu heteroseksuaalsed naised on lisaks "tavalisele" heterosuhtele üha enam seksuaalses plaanis huvitunud proovima samast soost partnerit.

On üha tavalisem, et soomlased tahavad seksida samast soost inimesega vahendas Iltalehti. Sellisele tulemusele jõuti seksikaupu müüvas portaalis Kaalimato tehtud küsitlusuuringu ja Soome üleriigilise Väestöliitto poolt tellitud Finsex-uuringu tulemuste põhjal.

Finsex-uuringu juures öeldakse, et tegemist võib olla lausa revolutsioonilise muutusega soomlaste seksielus. Eriti naiste iha teiste naiste suhtes on märkimisväärselt kasvanud.

Ka Iltalehti küsis oma lugejate käest, kas viimased on proovinud seksi samast soost inimesega, vastajaid oli 50. Vastustesse kirjutatud lugudest tuli välja, et homoseksuaalsust on proovitud alles küpsemas eas ning paljude vastanute jaoks ei olnud "proovimise" eesmärk leida pikaajalist partnerit vaid otsiti lihtsalt värskendust oma seksiellu.

Seotud lood:

Iltalehtile kirjutanud kaks endist heterot ütlevad, et inimese seksuaalse identiteedi ulatus hakkab kujunema ja selguma alles täisealisena ja nende sõnul on tihtipeale küsimus selles, et varem tõrjutud seksuaalne- ja sooidentiteet taasleitakse ja see tõuseb esile.

Kes Soome keelt valdab, saab inimeste lugusid lugeda Iltalehti lehelt.

Soomes on teemat uuritud üllatavalt palju ning Finsex lehel on toodud samasoolistega seksimise teemaliste uuringute tulemused aastatest 1971, 1992, 1999, 2007 ja 2015 näitavad, et vastanute huvi sama sugupoole esindajatega seksimise vastu on iga kord kasvanud.

Vastavalt naiste ja meeste hulk, kelle seksuaalne huvi ei piirdu vaid vastassooga Väestöliitto

Enne millenniumivahetust keskmiselt vaid umbes viis protsenti eri vanuses naistest väljendas seksuaalset huvi teiste naiste suhtes. Vastanud olid siiski rohkem huvitatud vastassugupoolest ehk kvalifitseerisid end heterotena, aga mingi huvi homoseksuaalse kogemuse vastu tõstis pead.

2000ndatel aastatel on aga selline huvi märkimisväärselt kasvanud ja seda just nooremate naiste seas. Kui 2007. aastal ütles neljandik naistest, et neil on seksuaalne huvi (ikka lisaks meestele) ka naiste vastu, siis aastal 2015 väljendas umbes 35% naistest, et samast soost sekspartner pakub neile huvi.

Huvitav on see, et meeste vastustest sellist trendi ja muutust ei paista, kuigi ka meeste hulgas on samasoolistega voodisse pugemise huvi aastast 1971 ligi kahekordistunud.

Küll aga paistab selgesti, et naiste seksuaalsus on homoseksuaalsuse vallas uuenemas. Olgu veelkord rõhutatud, et see muutus puudutab just neid naisi, kelle peamine huvi on ikkagi meessoost sekspartner ja kes tunnevad samasoolise partneri vastu huvi LISAKS mehele.

Nende naiste hulk, keda mehed ja naised huvitavad seksi vaatenurgast sama palju või kelle esimene eelistus on naissoost partner, on kasvanud vähe ja selliseid naisi on vastanute hulgas alla nelja protsendi.

Samas taktis on kasvanud ka nende naiste hulk, kes on proovinud (lisaks vastassoost partnerile) seksi samast soost inimesega. Kui näiteks 1992. aastal oli neid naisi natuke üle 5%, siis aastal 2015 oli neid juba ligi 23%.

See kõik räägib sellest, et vähemalt soomlased on muutunud tolerantsemaks, vabamaks ja vabameelsemaks ning on huvitatud proovima uusi ja põnevaid asju ka magamistoas.

Inimõiguste Keskus on seitsme aasta jooksul läbi viinud neli avaliku arvamuse uuringut LGBT õiguste teemadel. Uuringud viidi läbi aastatel 2012, 2014, 2017 ja 2019 Turu-uuringute ASi poolt.

2019. aasta uuringust järeldub, et kooseluseaduse vastased on esimest korda selgelt vähemuses: kooseluseadust ei toeta vaid 39% Eesti elanikest, toetajaid on 10 protsendipunkti rohkem ehk 49%.

2019. aasta uuring näitab, et Eesti elanike suhtumine lesbidesse ja geidesse pole kahe aasta taguse ajaga oluliselt muutunud. 41% peab homoseksuaalsust täiesti või pigem vastuvõetavaks, samas üle poole peavad homoseksuaalsust siiski täiesti või pigem vastuvõetamatuks. Erinevused suhtumises seonduvad eelkõige vanuse, koduse keele, haridustasemega.

Vastajad arvavad, et ühiskond on homoseksuaalsuse suhtes sallimatum, kui see tegelikult on. 61% vastajatest arvas, et ühiskonnale on homoseksusaalsuse suhtes pigem vastuvõetamatu.