Riigimetsa pannakse kasvama rekordilised 13 miljonit puud

 (1)
Kõrvemaa mets
Kõrvemaa metsFoto: Siim Lõvi

Alanud metsauuenduse hooajal pannakse riigimetsa kasvama 13 miljonit puud, mis on aegade suurim kogus ning võrreldes mullusega 3 miljonit taime rohkem. Pea poole tänavu istutavatest puudest moodustavad kuused (6,1 miljonit taime). Männitaimede hulk suureneb mulluselt 3,6 miljonilt 5,7-le, kaskede arv jääb samale tasemele (0,6 miljonit taime). Lisaks pannakse kasvama 10 000 tamme ja veidi sangleppasid.

RMK taimla- ja seemnemajanduse osakonna juhataja Esko Krinal kinnitab, et vajalikus koguses taimed ja seemned on RMK enda taimlates ja 60% ulatuses RMK-le kuuluvas ASi Eesti Metsataim taimlas olemas.

„Lume sulamist ootasime ootusärevalt, sest kattis ju tänavune talv noored puuhakatised paksu lumevaibaga ning külmumata maa peale sadanud paksu lumega oli suur oht, et haigused ja närilised taimi kahjustavad,“ täheldas ta. “Õnneks läks siiski hästi. Nelja-aastaseid kuusetaimi lumi küll mõnevõrra vintsutas, aga muus osas kahjustusi polnud.”

Istutusmahtude märkimisväärse suurenemise põhjuseks on viimaste aastatega kasvanud raiemaht, mille omakorda on tinginud asjaolu, et suur hulk riigimetsa on saanud raieküpseks.

Tavaliselt lähevad langid uuendamisele aasta pärast lageraiet. „Tänavu istutamisele minevatest raielankidest peaaegu pool on raiutud 2009. aastal ja teine pool valdavalt enne 2010. aasta suve,” kinnitas RMK metsamajandusosakonna peaspetsialisti Rainer Laigu. “Vähesel määral uuendame ka varasemaid raielanke ning külvame selle aasta talvel raiutud lankidele.“

Lõviosa metsauuendustöid tehakse istutades, aga osaliselt ka külvates. „Looduslikule uuenemisele jätame ca kolmandiku mahust. Enamasti tuleb mändi ja kuuske istutada ning kask, haab ja sanglepp jätta looduslikule uuenemisele,“ täheldas Laigu. Külvata kavatseb RMK tänavu 200 kilogrammi, enamjaolt männiseemet.

Kevadtööde aegu suureneb ka riigimetsa tööjõu vajadus. Sarnaselt eelmistele aastatele palkab RMK taimlatesse juurde ca 200 hooajatöölist, kelle ülesandeks saab taimede pakkimine, koolitamine ja rohimine. Metsauuendustöödele palgatakse tänavu ajutiselt juurde 1100 inimest.

Lähima kolme aasta jooksul on metsauuenduse mahud veelgi tõusmas. Aastatel 2013-2015 vajab riigimets uuendamiseks iga-aastaselt 16 miljonit taime: 9 miljonit männi-, 6,5 miljonit kuuse- ja pool miljonit kasetaime.

Jälgi Forte uudiseid ka Twitteris!