Ravikanepi seadustamine kahandab nii liiklussuremust kui alkoholitarbimist

 (94)
Ravikanepi seadustamine kahandab nii liiklussuremust kui alkoholitarbimist
AP

Meditsiinilise kanepi seadustamine seondub nii liiklussuremuse kui alkoholitarbimise kahanemisega. Uus murrangulise tähtsusega uurimus näitab, et USA osariikides, kus seadustati kanepitaime meditsiinilised rakendused, tekkis ligi 9% vähem surmaga lõppevaid liiklusõnnetusi; 5% võrra on kahanenud õllemüük.

"Meie teadustöö annab mõista, et ravikanepi seadustamine kahandab liiklussurmade määra, kuna pärsib alkoholipruukimist noorte täiskasvanute seas," märkis Colorado Denveri ülikooli majandusprofessor Daniel Rees, kes viis uurimuse läbi koos Montana osariikliku ülikooli majanduse aseprofessori D. Mark Andersoniga, vahendab EurekAlert!

Uurijad kogusid andmeid mitmetest allikatest, kaasa arvatud üleriigilisest narkootikumide tarvitamise ja tervishoiu-alasest uuringust National Survey on Drug Use and Health, käitumisriskitegurite seiresüsteemist Behavioral Risk Factor Surveillance System ja surmapõhjuste analüüside aruandlussüsteemist Fatality Analysis Reporting System.

Tegemist on esimese teadustööga, mis keskendus meditsiinilise marihuaana ja liiklussurmade vahelistele seostele.

"Meid jahmatas, kui vähe on tegelikult teada kanepi legaliseerimise tagajärgedest," rääkis Rees. "Keskendusime liiklussurmadele, kuna nende kohta on olemas kvaliteetsed andmed, mis lubavad kontrollida, kas alkoholil oli avariis roll või mitte."

Anderson märkis, et surmaga lõppevate liiklusõnnetuste osakaal on poliitika kujundamise seisukohast tähenduslik.

"Surmaga lõppevate avariide määr on poliitika kujundamise perspektiivist oluline näitaja, kuna 5–34aastaste ameeriklaste seas on liiklussurm peamiseks surmapõhjuseks," ütles ta.

Majandusteadlased analüüsisid liiklussurmade statistikat kogu riigis, kaasa arvatud kolmeteistkümnes osariigis, mis meditsiinilise kanepi aastatel 1990–2009 seadustasid.

Tuli välja, et neis osariikides langes alkoholi tarvitamine 20–29-aastaste hulgas, mis omakorda tõi kaasa vähem hukkumisi teedel.

Teadlased märkisid, et teiste uurijate varasemad, sõidusimulaatoritega läbi viidud uuringud on andnud mõista, et alkoholijoobes juhid kalduvad alahindama oma sõiduoskuste pärsituse määra, mistõttu nad sõidavad kiiremini ja riskantsemalt. Samad uuringud on aga näidanud, et kanepi mõju all kalduvad juhid riske vältima.

Ometi hoiatasid Rees ja Anderson, et meditsiinilise kanepi legaliseerimine võib seonduda väiksema hulga liiklussurmadega seetõttu, et enamasti pruugitakse ravimit eraviisiliselt, alkoholi aga tihti baarides ja restoranides.

"Ma leian, et kõiki juba vastu võetud või praegu vaagimisel olevaid meditsiinilise kanepi alaseid seaduseid arvestades on meie uurimus teostatud väga õigeaegselt," ütles Anderson. "Seni pole need poliitilised otsused rajanenud uuringutel ning meie uurimus viitab mõnedele nende seaduste ühiskondlikest tagajärgedest. Tulemused viitavad otsesele seosele kanepi ja alkoholipruukimise vahel."

Uurimus analüüsis ka kanepikasutust kolmes osariigis, mis legaliseerisid taime 21. sajandi esimese kümnendi keskel — Montanas, Rhode Islandis ja Vermontis. Kanepitarbimise määr täiskasvanute seas kasvas Montanas ja Rhode Islandis, ent mitte Vermontis. Tõendeid, mis näidanuks kanepipruukimise määra kasvu alaealiste hulgas, ei leitud.

Kanepi meditsiinilise kasutuse seadustamise vastased usuvad, et legaliseerimine toob kaasa kanepi ohtrama tarvitamise alaealiste seas.

Reesi ja Andersoni osutusel on suurem osa registreeritud kanepipatsientidest Arizona ja Colorado osariikides meessoost. Arizonas on registreeritud patsientidest mehi 75 protsenti, Colorados 68 protsenti. Paljude eluiga jääb allapoole 40. eluaastat. Näiteks Montanas on registreeritud patsientidest 48 protsenti nooremad kui 40 aastat.

"Ehkki me ei tee soovitusi poliitika muutmiseks, jääb igatahes mulje, et meditsiinilise kanepi seadused muudavad meie maanteed turvalisemaks," märkis Rees.

Jälgi Forte uudiseid ka Twitteris!