Prantsusmaa jätab hoolimata kiiruse alandamise positiivsetest tulemustest kiirusepiirangud endiseks

 (31)
Prantsusmaa jätab hoolimata kiiruse alandamise positiivsetest tulemustest kiirusepiirangud endiseks
Belgias on kohati arusaamatud kiirusepiirangud. Liikluskultuur tagab aga selle, et linnas sees ei sõideta ikkagi 90 km/h, kuigi märk lubabFoto: Uku Tampere

Prantsusmaal otsustati tagasi pöörduda 90 km/h kiirusepiirangute juurde maanteedel, millel puuduvad eralduspiirded. Hoolimata asjaolust, et alles möödunud suvel otsustati piirata sõidukiirust 80 km/h, mis statistika kohaselt tõi kaasa ka liiklussurmade vähenemise. Tagasipöördumise põhjused olid poliitilised.

Prantsusmaa liiklusohutusameti ja uuringufirma Cerema kinnitusel toimus niisugustel teedel surmaga lõppenud liiklusõnnetusi 127 võrra vähem, kui võrrelda 80 km/h piiranguga perioodi juulist detsembrini 2018 sama ajavahemiku keskmisega aastatel 2013-2017.

Samas pikenes sõiduaeg keskmiselt vaid 1 sekund kilomeetri kohta.

Euroopa liiklusohutusnõukogu ETSC tegevdirektori Antonio Avenoso hinnangul oli Prantsusmaal igal aastal toimuvate enam kui 3000 hukkunuga liiklusõnnetuse tõttu kiirusepiirangute kehtestamine igati õigustatud, sest liigne sõidukiirus on üks peamistest liiklussurmade põhjustest.

Praegust tagasipööravat otsust nimetas ta märkimisväärseks tagasiminekuks rahva tervise ja turvalisuse alal, mis ei tugine teaduslikel faktidel, vaid emotsioonidel ja lühiajalistel poliitilistel kaalutlustel.

80 km/h piirkiiruse kehtestamisel võttis Prantsusmaa eeskuju Euroopa kõige suurema liiklusohutusega riikidest: Rootsis on niisugustel teedel piiranguks 70km/h, Norras, Šveitsis, Taanis ja Hollandis aga 80km/h.

Seotud lood:

Vastavalt värsketele uurimustele sõidukiiruse ja liiklusõnnetuste riski kohta on 20 – 30% surmaga lõppenud liiklusõnnetuste põhjustajaks liiga suur sõidukiirus.

Mullu avaldatud OECD International Transport Forumi uuringuraportis analüüsiti 11 juhtumit 10 riigist, kus on hiljuti vähendatud piirkiirust või ulatuslikult kasutusele võetud kiiruskaamerad, sealhulgas keskmist kiirust mõõtvad süsteemid.

Tulemused näitasid väga tugevat seost kiiruse ja õnnetusriski vahel. Eriti selgelt tuli esile, et suurem sõidukiirus on seotud liiklusõnnetuste suurema esinemissageduse ja raskemate tagajärgedega.

Ühendkuningriigi liiklusturvalisusühendus Brake avaldas samuti hiljuti uuringutulemused, mille kohaselt enamik autojuhte hindas sealset 97 km/h maksimaalset kiiruspiirangut eralduspiirdeta maanteedel ebaturvaliseks. Niisugustel teedel toimub neli igast kümnest surmaga lõppenud liiklusõnnetusest Ühendkuningriigis.