Põlluväetised võivad tekitada nahavähki

 (5)
Põlluväetised võivad tekitada nahavähki
Scanpix

USA põllumajandusettevõtete töötajate seas tehtud ulatuslik uuring näitab, et väetised võivad suurendada nahavähki haigestumise ohtu.

Uurimuses võeti vaatluse alla üle 55 tuhande inimese, kes tegelevad väetiste pihustamisega Iowa ja Põhja-Carolina osariigi farmides, vahendab Roheline Värav.

Kokku kontrolliti viiekümne erineva väetise seotust nahavähiga. Ilmnes, et nahavähi seisukohalt on ohtlikud kuus väetist, enam kui viiekümnel päeval nendega kokku puutumine suurendab nahavähi arenemise riski kaks korda.

Uurijad, keda juhtis Iowa ülikooli professor Leslie Dennis, nentisid ka, et neil puudus täielik kontroll selle üle, kui palju viibisid farmide töötajad päikese all.

„Päikese käes olek on ilmselt suurimaks nahavähi põhjustajaks. Samas on seda aega küsitlustega raske selgeks teha," väidab uurimus. Siiski väitsid teadlased, et põllumajanduses kasutatavaid väetisi tuleb edaspidi käsitleda kui riskifaktoreid nahavähile.

Uurijate sõnul on siiamaani nahavähki käsitlenud kirjandus keskendunud pigem päikesele ja inimeste isiklikele faktoritele, kuid nende arvates tuleks vaadelda ka teisi keskkonnatingimusi.