Õpilasuurimus: kui palju on hambapastas vähki tekitavat titaanvalget?

 (23)
Hambapesu 1
Foto: Ingmar Muusikus

Titaan(IV)oksiid on kantserogeenne aine, mida kasutatakse värvidele, paberile, plastikule, tintidele, toiduvärvidele ja kosmeetikale valget värvi andva pigmendina.

Üks tootegruppidest, mis sisaldab tihti titaan(IV)oksiidi, on hambapasta. Kui palju erinevad hambapastad seda vähki tekitavat ainet sisaldavad, uuris riiklikule õpilastööde konkursile esitatud töös Mirjam-Kim Rääbis Tallinna Inglise kolledžist, vahendab ERR Novaator.

Hambapastad satuvad vähemalt kaks korda päevas hambaid pestes otsesesse kontakti meie suu limaskestaga, mis võib meid hambapastas sisalduvatele kahjulikele ainetele eriti vastuvõtlikuks muuta.

Kuigi titaan(IV)oksiidi ehk titaanvalge suukaudse manustamise kahjulikkust inimeste peal pole eriti testitud, on sarnane katse tehtud loomadega.

Suukaudne kokkupuude titaan(IV)oksiidiga põhjustab terviseprobleeme nii täiskasvanud kui ka noortes rottides juba alates koguses 10 milligrammi ühe kehakaalu kilogrammi kohta. Seega võib hambapastades leiduv titaan(IV)oksiid olla ka inimestele teatud kogusest kahjulik.

Mirjam-Kim Rääbis mõõtis röntgenfluorestsents-analüüsi kasutades titaan(IV)oksiidi sisaldust Eestis müüdavates hambapastades, et hinnata nende ohtlikku mõju inimtervisele.

Testitud hambapastade hulka kuulusid brändide R.O.C.S., Blend-a-med, Parodontax, Sensodyne, Colgate ja Elgydium tooted.

Seotud lood:

Röntgenfluorestsents-analüüs suudab idetifitseerida raskemetalle ja mõõta nende kogust, saates välja röntenkiirgust ja analüüsides tagasi põrkavatest kiirgustest tekkinud unikaalset energiamustrit ja signaalide arvu.

Foto: Wikimedia Commons, kasutaja

Tulemused näitasid, et kõige rohkem titaan(IV)oksiidi sisaldas Elgydium White'i hambapasta. Selles sisalduva oksiidi massiprotsent oli 1,44%.

Kõige vähem sisaldas oksiidi Parodontax, kus titaan(IV)oksiidi oli 0,00167%.

Teised hambapastad sisaldasid järgnevaid koguseid titaan(IV)oksiidi: Elgydium Anti-Plaque 0,237%, R.O.C.S. 0,274%, Blend-a-med 0,454%, Sensodyne 1,09% ja Colgate 1,25%.

Kolmes hambapastas - Sensodyne (1,09%), Colgate (1,25%) ja Elgydium Whitening (1,44%) - ületas titaan(IV)oksiidi massiprotsent Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiameti lubatud 1-protsendilise piirmäära.

Selle regulatsiooniga piiratakse titaan(IV)oksiidi sisaldust toiduvärvides: oksiidi sisaldus ei tohi ületada 1 protsenti toote kogumassist. Seega saab neid hambapastasid lugeda ohtlikuks juhul, kui neid tarbitakse juhendit järgimata näiteks hambapastat süües.

Selleks, et põhjalikumalt hinnata titaan(IV)oksiidi kahjulikku mõju inimestele, võrdles töö autor aine massiprotsenti hambapastades rottide peal tehtud katse tulemustega.

Võrdlusaluseks võetud teadustöös uuriti titaan(IV)oksiidi suukaudse manustamise kahjulikkust täiskasvanud ja noortele rottidele, kellele anti 30 järjestikusel päeval 10, 50 või 200 mg/kg titaan(IV)oksiidi nanoosakesi.

Nanoosakesed on osakesed, mille suurus jääb 1 ja 100 nanomeetri vahele ning titaan(IV)oksiidi sisaldavates kaupades nagu hambapasta on neid keskmiselt 37%.

Kuna on teada, et rottidele avaldasid titaan(IV)oksiidi nanoosakesed mõju juba alates 10 milligrammist kehakaalu kilogrammi kohta, siis arvutati iga kaubamärgi hambapasta puhul titaan(IV)oksiidi nanoosakeste massiprotsentide põhjal välja minimaalne kogus, mis võiks potentsiaalselt inimtervisele kahjulik olla.

Selle põhjal oleks minimaalne kogus hambapastat, mis sisaldaks 10 milligrammi titaan(IV)oksiidi nanoosakesi ja oleks seega inimese tervisele ohtlik:

Foto: tootja

Hambaarstide poolt soovitatav hambapastakogus on aga herneterasuurune pall, mis kaalub umbes 0,25 g.

Kuna tuleb veel arvestada, et titaan(IV)oksiidi osakesi manustati rottidele kehakaalu järgi, oleks kõrgeima titaanvalge sisaldusega hambapasta Elgydium White kahjulik 30 kilogrammi kaaluvale lapsele, kui ta kasutaks ühel päeval hambapesuks 58,9 g pastat.

Naisele, kes kaalub 50 kg, oleks minimaalne kahju tekitav kogus 96,5 g ja 70 kg kaaluvale mehele 135 g.

Mirjam-Kim Rääbis leidis oma uuringu tulemusena, et titaan(IV)oksiidi on hambapastades liiga vähe, et avaldada inimestele kahjulikku mõju.

Seega on testitud hambapastad inimtervisele kahjulikud vaid siis, kui neid mitteotstarbeliselt kasutatakse ehk suurtes kogustes ja pika aja vältel süüakse.

Tuleb aga meeles pidada, et väikeste laste puhul on hambapasta söömine täiesti võimalik juhtum, kelle väikese kehakaalu tõttu on nad ka hambapastades leiduvale titaan(IV)oksiidile palju vastuvõtlikumad.

Mirjam-Kim Rääbise tööd juhendasid õpetajad Marit Laos, Luise Tiks.