Õlle ja veini tootmisel kasutatavas filtris peituv aine teeb joogid mürgiseks

 (88)
Söök, grill, söögilaud
ÕluFoto: Tiit Blaat

Laialt levinud diatomiitfiltrid aitavad veini ja õlle tootmisel jooke selgemaks muuta ning setteid eemaldada. Värske uuringu kohaselt tõstab nende kasutamine joogis aga ka ohtlike raskemetallide ja arseeni hulka.

Laboritestid näitavad, et filtritest läbi käinud õlle arseenisisaldus on kuni kaheksa korda suurem kui mittefiltreeritud õllel. Teadlased testisid hulgaliselt erinevaid alkohoolseid jooke ning leidsid, et mõnedes jookides olid arseenitasemed lausa üle Ameerika ohtliku taseme normi (10 osakest ainet miljardi joogiosakese kohta).

"Pidev kokkupuude arseeni ja plii ning kaadmiumi suguste raskemetallidega on tõsine oht inimeste tervisele. Kuna arseeni mürgisus oleneb suuresti selle keemilisest olekust, on oluline toiduanalüüsi meetodite areng, et kindlaks teha, millised arseeni vormid täpselt toidus peituvad," selgitas uurimuse üks autoritest, doktor Lauren Jackson, Daily Mailile .

Teadlaste sõnul mängivad jookides peituvate raskemetallide hulga kujunemisel olulist rolli just ränivetikate setetest koosnevat diatomiiti sisaldavad filtrid. Lisaks arseeni hulgale tõstis filtrite kasutamine jookides ka plii ning kaadmiumi osakaalu. "Testis uuritud jookide raskemetallide tasemed on väga erinevad. Seda tingivad erinevused pakendites, jookide töötlemisel ning pinnases, millel toormaterjal kasvanud on," ütles Jackson.

Seotud lood:

Samuti viitasid uurimistulemused, et filtritest üle kanduv raskemetallide hulk oleneb joogi omadustest, näiteks happelisuse tasemest ning konkreetsest filtrist, mida kasutatud on. Samuti on olulised tegurid joogi filtreerimise aeg ning diatomiidi hulk filtris.

Oma uurimuse lõppsõnas rõhutasid autorid, et vaja on välja töötada uued filtreerimissüsteemid, mis ei saastaks jooke raskemetallide ja teiste mürgiste ühenditega.

Teadlaste uurimistöö tulemused avaldati teadusžurnaalis Journal of Agricultural and Food Chemistry.