Ökomunades võib olla rohkem mürke kui puurikanamunades

 (38)
Ökomunades võib olla rohkem mürke kui puurikanamunades
AFP/Scanpix

Ökoloogiliselt teadlikel ja/või eetilist linnukasvatust pooldavatel kauplusekülastajatel oleks mõistlik arvesse võtta asjaolu, et nn vabakasvatuskanade munad võivad olla tervisele vähem kasulikud kui puurikanade omad.

Teadlased leidsid, et vabapidamisel olnud kanade munades on normaalsete munadega võrreldes vähemalt viis korda rohkem teatud saasteaineid, vahendab The Daily Mail.

Umbes 17 protsendist vabakasvatusmunadest leiti nii palju saasteaineid, et euronormide kohaselt oleksid need söömiskõlbmatud. Uurimus viidi küll läbi Taiwanis, ent tulemused tekitavad küsimusi kogu maailma vabakanamunade ohutuse osas.

Vabapidamisel kanadeks nimetatakse kanu, kellel on erinevalt puuris kasvatatud kanadest pidev juurdepääs vabale õhule, päiksepaistele ja kehalisele tegevusele.

Teadlased aga kahtlustavad, et vabakäigukanadel on suurem oht kokku puutuda keskkonda reostavate ainete, eriti potentsiaalselt toksiliste PCDD-de (polüklooritud dibensodioksiinide) ja PCDF-idega (polüklooritud dibensofuraanidega), mis tekivad kõrvalainetena prügi põletamisel.

Need ained, mida tihti ka lihtsalt dioksiinideks nimetatakse, põhjustavad inimestel mitmesuguseid terviseprobleeme, kaasa arvatud arengu- ja reproduktiivse süsteemi häired ning vähktõbe.

Teadlased avastasid, et “õnnelike kanade munad” sisaldavad tavamunadest 5,7 korda rohkem dioksiine.

Katse raames kogusid teadlased kuus vabapidamisel kanade muna ja tosina tavalisi mune Taiwani taludest ja turgudelt ning analüüsisid nende dioksiinisisaldust.

Taiwan on saar täis väga tihedat asustust, vohavat tööstust ja mõlema rühma dioksiine keskkonda paiskavaid munitsipaalseid põletusahjusid. Aruande autorid aga hoiatavad, et probleem võib Taiwanist kaugemale ulatuda.

Ajakirjas Journal of Agricultural and Food Chemistry avaldatud artiklis kirjutavad nad: “Vabakanamunade saastumise probleem võib olla globaalne. Vaja on täiendavaid uurimusi, et jõuda jälile väliskeskkonnas leiduvatele teguritele, mis mõjutavad ja modifitseerivad vabapidamisel kanade munades leiduvate PCDD-de ja PCDF-ide tasemeid.”

Uurijad usuvad, et “õnnelikud munad” sisaldavad reostusaineid, mille kanad omandavad vabalt välitingimustes viibides ja keskkonnast leitud toitu süües. Nende sõnul leidub vastavaid kemikaale söödamaterjalides, pinnases, taimedes, mullaussides ja putukates.

Nõudlus vabapidamisel kanade munade järele on pidevalt kasvanud, sest neil arvatakse olevat parem toiteväärtus ning teatud tervislike rasvade suurem sisaldus.