NASA: 2013. aastal tabab Maad ülitugev päikesetorm

 (92)
NASA: 2013. aastal tabab Maad ülitugev päikesetorm
---

Euroopat võivad tabada laialdased elektrikatkestused ning kriitilise tähtsusega sidesignaalide vaikimine pikaks ajaks pärast seda, kui Maad on tabanud kord põlvkonnas ilmnev päikesetorm, hoiatab USA kosmoseagentuur NASA.

Kui Päike paari aasta pärast aktiivsuslae saavutab, võivad paljude riikide elektrivõrgud üle kuumeneda ja lennundus kõva hoobi saada ning elektrooniline aparatuur, navigatsiooniseadmed ja olulised tehiskaaslased töötamast lakata, vahendab The Daily Telegraph.

Kosmoseagentuuri juhtivad teadlased usuvad, et pärast seda, kui Päike millalgi 2013. aastal sügavast unest ärkab, jääb Maa avatuks enneolematule kogusele päikeseprotuberantside magnetilisele energiale.

Värskes hoiatuses teatas NASA, et supertorm tabab nagu välk ja toob maailma tervishoiusüsteemidele, päästeteenistustele ja riikide julgeolekule kaasa katastroofilisi tagajärgi, kui ei rakendata ennetavaid meetmeid.

Teadlased usuvad, et see võib rikkuda kõike hädaabiteenuste süsteemidest ja haiglate sisseseadest pangandussüsteemide, liiklusjuhtimisseadmete ja koguni igapäevaste seadmeteni nagu kodused personaalarvutid, iPodid ja satelliitnavigatsiooniaparaadid.

Kuna inimesed sõltuvad suures osas elektroonikaseadmetest, mis omakorda on tundlikud magnetenergia suhtes, võib torm kaasa tuua kümnetesse miljarditesse küündivaid kahjusid ja võimalik, et hävitavaid probleeme mitmete riikide valitsustele.

“Me teame, et see on tulekul, aga me ei tea, kui rängaks see kujuneb,” ütleb NASA heliofüüsika osakonna juhataja Richard Fisher.

“See häirib sideaparatuuri — tehiskaaslaste ja autode navigatsiooniseadmete — tööd, lennuliiklust, pangandussüsteeme, meie arvuteid, kõike elektroonilist. See toob maailmas kaasa suuri probleeme. Suured alad jääva elektrita ning selliste kahjude heastamine nõuab aega.  Süsteemid lihtsalt lakkavad töötamast. Protuberantsid muudavad Maa magnetvälja; see protsess on kiire nagu välk. Selline on Päikese otsene mõju.”

Washingtonis eelmisel nädalal toimunud “kosmoseilmastiku”-konverentsil, kus osalesid ka NASA teadlased, poliitikakujundajad, uurijad ja valitsusametnikud, tõstatati päevakorrale samalaadsed hoiatused.

Ehkki teadlased on varemgi tormi võimalikele ohtudele viidanud, kujutavad Fisheri kommentaarid NASA seni kõige laialdasemat hoiatust. 69-aastane teadlane ütles, et torm, mis toob kaasa Päikese temperatuuride enam kui 5500-kraadise kerkimise, ilmneb vaid paar korda ühe inimese eluea jooksul.

Iga 22 aasta tagant tipneb Päikese magnetilise energia tsükkel, samas kui päikeselaikude — ehk protuberantside — arvukus jõuab maksimaalsele tasemele iga 11 aasta tagant.

20-aastase NASA-kogemusega teadlasena ütleb Fisher, et aastal 2013 võivad need kaks sündmust sattuda samale ajale ning tekitada ülikõrgeid kiirgustasemeid.

Tema sõnul võib maailma suurtes piirkondades ees seista isegi mitme kuu pikkune elektrikatkestus, ehkki ta möönis, et see pole eriti tõenäoline.

Tõenäolisema stsenaariumi kohaselt jäävad suured alad, kaasa arvatud Põhja-Euroopa, kus elektrivõrgud on kergestihaavatavad, elektrita ja juurdepääsuta elektroonikaseadmetele tundideks, võimalik, et isegi päevadeks.