Naised ei jää meestele matemaatikas alla

 (39)
Naised ei jää meestele matemaatikas alla
Foto: MorgueFile

Värske uuringu järgi on nii tüdrukute ja poiste, kui ka naiste ja meeste matemaatilised võimed võrdsed.

USAs asuva Wisconsin-Madisoni ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringu ühes osas analüüsiti süstemaatiliselt 242 teadusartiklit, milles kokku oli hinnatud 1,3 miljoni inimese matemaatilisi oskusi. Kõik need aastatel 1990-2007 avaldatud uuringud testisid inimesi põhikoolist alates kuni ülikooli lõpetamiseni ning peale sedagi, vahendab Novaator portaali ScienceDaily uudist. Teises osas uuriti mitmete pikaajaliste ja laiaulatuslike uuringute tulemusi.

Ajakirja Psychological Bulletin võrguväljaandes ilmunud artikli esimese autori Janet Hyde'i sõnul ei esinenud sugupoolte vahel märkimisväärseid erinevusi. Ta lisab, et sotsiaalteadlaste hulgas on üldteada, et meeste ja naiste matemaatiline võimekus on võrdne, kuid selle teadmise viimine õpetajate ja vanemateni on aeganõudev ning seetõttu püütakse tüdrukuid reaalainetest ja inseneriteadustest eemal hoida.

Hyde'i sõnul on teadlastele teada, et stereotüübid mõjutavad inimese sooritusvõimet ning see võib põhjustada matemaatika õppimise puhul naistel tagasilööke. Kui näiteks enne testi vihjata, et naistelt ei oodatagi meestega võrdseid tulemusi, siis selle tulemusena sooritusvõime langeb.

Poiste- ja tüdrukutekoolide vajadust põhjendatakse vahel matemaatiliste võimete erinevusega. Hyde loodab, et uurimistulemused vähendavad selliste koolide loomist. Tema sõnul on naised viimasel ajal suutnud tehnilistel aladel märkimisväärselt edeneda.

Pooled USA meditsiinikoolide õpilastest on naised ning 48 protsenti matemaatikatudengitest on samuti naised. Hyde'i jaoks tõstatab see küsimuse, et kui naised ei suudaks matemaatikas meestega võistelda, siis kuidas on see võimalik?

"Stereotüüpne lähenemine kahjustab tütarlaste võimalusi reaalainete õppimisel," ütleb ta. "Lapsevanemad peaksid mõistma, et naised suudavad matemaatikas meestega võrdsed olla."