Mida vastata, kui helistavad tulnukad?

 (55)
Ufod
Foto: DELFI

Teadlased uurivad, kuidas koostada maaväliste silmade jaoks kõige loetavamaid sõnumeid puhuks, kui meil peaks kunagi avanema võimalus suhelda olenditega väljastpoolt meie maailma.

Kui inimkond peaks kunagi saama signaali maaväliselt tsivilisatsioonilt, on meie esimeseks ülesandeks otsustada, mida vastu kirjutada, vahendab PhysOrg.

SETI instituudi tähtedevaheliste sõnumite koostamise osakonna juhataja psühholoog Douglas Vakoch on selle küsimuse üle palju juurelnud.

"Ükskõik millise tähtedevahelise sõnumi koostamise juures tuleb ette aimata, mis on see, mis teid ja teie adressaati ühendab," selgitab Vakoch. "Üks, milles me saame täiesti kindlad olla, on, et keegi neist ei kõnele emakeelena inglise, suahiili ega hiina keelt."

Sama probleem kehtib kõigi mujalt Maale saabuvate sõnumite puhul. "Väga mõistlik on mõelda, et me saame teada, et kusagil kosmoses on maaväline elu ning et meieni jõuab sõnum, mis on arusaadavalt tehislik, ent mida me ei suuda dešifreerida," nendib Vakoch.

Seega on keele ja sidevahendi valik sama raske kui otsus, mida üldse öelda. Matemaatilistele ja teaduslikele printsiipidele toetuv keel on hea mõte, ütleb Vakoch, sest kui võõrplaneetlased on piisavalt arenenud selleks, et läbi kosmosetühjuse signaale saata ja vastu võtta, on neil eeldatavasti välja kujunenud teatud teaduslikud arusaamad.

Inimestel on juba kogemusi tulnukate silmadele mõeldud sõnumite koostamise vallas. Üks kuulsamaid taoliseid teateid on valik helisid ja pilte, mis talletati Voyageri kuldplaatidele, kahele grammofoniplaadile, mis pandi kaasa kosmosesondide Voyager 1 ja 2 pardale enne nende starti 1977. aastal. Hiljuti jõudsid sondid väljaspoole Päikesesüsteemi piire.

"Ma usun, et kõige põhjalikum kirjeldus meist endist, mis kosmosesse läkitatud on, leidubki Voyageri tähtedevahelises dokumentatsioonis," ütleb Vakoch. "Seal on tervitused 55 keeles ning üle saja pildi, mis kirjeldavad elu Maal."

Plaatidele talletatud teabe valis komitee Cornelli ülikooli astronoomi Carl Sagani (1934-1996) juhtimisel. Plaatidel leidus loodushelide, näiteks kõue ja linnulaulu salvestisi, samuti muusikat maailma eri kultuuridest. Vakoch osutab aga, et need sõnumid olid suuresti sümboolsed, sest enamik teadlaseid tunnistab, et tõenäosus, et mõni võõrliik need kosmosesondid tabab, on kaduvväike, kuna aparaadid on 33 kosmoses veedetud aasta jooksul jõudnud napilt väljapoole Päikesesüsteemi.

Aga isegi kui meie tulnukaile adresseeritud "postkaardid" kunagi kellenigi ei jõua, võib nende konstrueerimine olla väärt harjutus.

See 1974. aastast pärinev raadiosõnum saadeti kosmosesse Arecibo observatooriumist Puerto Ricos. Sõnum koosneb ühtede ja nullide jadast, mis peaksid tähistama arve ühest kümneni, elemente vesinik ja süsinik, näidet DNA-st, inimese pilti ja elementaarseid andmeid meie Päikesesüsteemi kohta. Signaal edastati kerakujulise täheparve M13 suunas. Foto: Frank Drake (UCSC) jt, Arecibo observatoorium (Cornell, NAIC).

"Jätkem oma igapäevased sekeldused hetkeks kõrvale ning mõelgem, mida me tahaksime öelda, kui meie sõnad peaksid vastu tuhat aastat," ütleb Vakoch.

Teadete juures on tema sõnul huvitav külg see, et need rõhutavad Maal elamise positiivseid aspekte, eirates samal ajal troostitumaid tõsiasju nagu sõjad ja keskkonnareostus.

"See tõstab esile meie loomuomast kalduvust esmakontakti puhul end parimast küljest näidata," ütleb ta. "See on võõrastega kohtumisel loomulik. Enamasti ei tutvustata neile juba esimesel kokkusaamisel kõiki oma muresid."

Ehkki taoline tendents on mõistetav, võivad inimeste igapäevaste probleemide kirjeldused arenenud maavälistele eluvormidele Vakochi sõnul väga suurt huvi pakkuda.

"Meie kui liik oleme silmitsi hulga probleemidega," ütleb Vakoch. "Me ei tea isegi, kas suudame oma koduplaneedil liigina püsima jääda. Ma usun, et märksa informatiivsem sõnum oleks see, kui räägiksime meie ees seisvatest väljakutsetest, kuna ma usun, et see on üks meie tsivilisatsiooni määratlevatest joontest."

Hiljutise projekti Earth Speaks ("Maa kõneleb") raames kutsus SETI avalikkust üles tegema pakkumisi selle kohta, mida tulnukaile suunatud sõnumeis öelda.

"Üks sagedasemaid sõnumeid, mis Eath Speaks raames laekus, oli lihtne "Appi!"," osutab Vakoch.

Võimalik, et inimesed ei peaks sõnumi koostamisega üldse vaeva nägema. Teine SETI teadlane Seth Shostak on välja pakkunud saata lihtsalt kogu Google'i servereis leiduv teabe tulnukaile.

"Selle asemel, et nuputada, mis on elementaarne, peaksime neile saatma võimalikult palju infot, laskma neil endil see sorteerida ja sellest mustreid leida," selgitab Vakoch.

Mõningaid tähtedevahelise sõnumi koostamise probleeme käsitles Vakoch äsja ajakirjas Acta Astronautica avaldatud artiklis.