Maalaste signaalid muudetakse tulnukaile lihtsamaks

 (56)
sonum
Tulnukasõbralik sõnum. Foto: NASA---

Maavälist arukat elu otsivad teadlased on konstrueerinud uue lihtsa šifri sõnumite saatmiseks kosmosesse. Suhteliselt intelligentse, mõningal määral arvutada oskava ja astronoomiat tundva tulnuka jaoks peaks teadete lahtimõtestamine olema hõlbus.

Hetkel kulutavad maalased märksa rohkem aega maaväliste raadiosignaalide otsimisele kui siinpoolsete uudiste eetrissepaiskamisele. Me oskame seda küll teha, kuid edastatava sõnumi arusaadavuse tagamisele maavälisele kuulaja jaoks on seni suhteliselt vähe tähelepanu pööratud, leiavad California tehnoloogiainstituudi teadlane Michael Busch ja Stanfordi ülikooli füüsik Rachel Reddick reedel veebižurnaalis arXiv avaldatud artiklis, vahendab ajakiri Wired.

Nende arvates ei pandud ei 1974. aastal täheparvele M13 suunatud nn Arecibo sõnumite ega 1999. ja 2003. aastal tehtud “kosmiliste telefonikõnede” dešifreeritavust piisavalt proovile. Niisiis töötas teadlastepaar välja tulnukasõbraliku sõnumside-süsteemi. Busch koostas šifri ning Reddick mängis seda murda üritava tulnuka rolli.

Nagu varasemategi šifrite puhul, saatis Busch raadioeetrisse jada nulle ja ühtesid. Kui eelmised sõnumid olid aga mõeldud moodustama pilte, peaks Buschi šiffer moodustama hoopis matemaatilisi valemeid.

Reddick võttis vastu šifri, mille algusest ning kohati ka sisust oli fragmente eemaldatud, nagu oleks teadlane tabanud signaali hilinemisega ja kosmoses levimisest osaliselt moonutatuna. Šifrist mitte midagi teadmata ja kasutamata midagi peale pliiatsi, paberi ning raali otsimis- ja asendamisfunktsiooni dešifreeris Reddick sõnumi alguse: gravitatsiooni ning aatomimassi määrade kirjeldused, mille puhul on tegu “dimensioonitute arvudega, mis peaksid olema kõikjal ja kõigile äratuntavad”. Pärast nende lahendamist avanes kiiresti ülejäänud sõnumi sisu — aatomite ja Maal eluks vajalike keemiliste valemite kirjeldused koos andmetega Päikesesüsteemi kohta.

Šiffer eeldab, et maavälisel adressaadil on meiega vähemalt samaväärsed teadmised matemaatika, astronoomia ja füüsika vallas, kirjutavad Busch ja Reddick. Kuid isegi viiel tudengil võttis mõnede Buschi matemaatiliste ja grammatiliste elementaartõdede lahtimuukimine aega napi tunni, nii et meeletult keeruline see olla ei saa.

Praegu paistab siiski, et kosmosesse šiffer niipea ei jõua. Maavälise aruka elu otsingute projekti SETI eelarve on piiratud; riiklikult tulnukaotsinguid ei rahastata. Kui maaväliste olenditega vestlemine aga odavamaks ja lihtsamaks muutub, peaks inimkond seda ehk tihemini proovima