Loomad ja taimed surevad välja rekordkiirusel

 (40)
vihmametsad Amazonases
Corbis/Scanpix

Elusloodus hävib kiiremini kui eales varem vaatamata sellele, et aastate eest lubasid maailmaliidrid liikide väljasuremiskiirust 2010. aastaks vähendada, selgub ÜRO raportist.

Ehkki 190 riiki leppis 2002. aastal kokku, et 2010. aastaks püütakse looma- ja taimeliikide väljasuremist pidurdada, on sellest peale inimkonna ökoloogiline jalajälg hoopis suurenenud. Väljasurevate liikide päästmiseks on astutud vaid sümboolseid samme, väidab ajakirjas Science avaldatud raport.

Võrreldes 1970. aastaga on maailmas 31 protsenti vähem loomapopulatsioone ning 38 protsenti vähem elusaid koralle. Enam kui 40 rahvusuvahelise monitoorimissüsteemi andmetel pole 2002. aastast toimunud mingit muutust paremuse poole.

Enamasti on liikide hävinemine seotud inimtegevusega — paiknemisalade hävitamise, jahipidamise, võõrliikide ja haiguste leviku ning kliimamuutusega.

Uuringud näitavad, et ohustatud liikide hulk on kiiresti suurenenud. Rahvusvaheline looduskaitseliidu (IUCN) möödunud aasta lõpu andmete kohaselt on ohustatud 21 protsenti kõigist teadaolevatest imetajatest, 30 protsenti kahepaiksetest, 12 protsenti lindudest ja 70 protsenti taimedest.

Mõnevõrra paranenud on ainult Amazonase vihmametsade olukord. Võrreldes 2004. aastaga on sealne raietööde aastamaht vähenenud poole võrra.