Laske kolleegil magada, siis ta ei lähe paha peale!

 (2)
Laske kolleegil magada, siis ta ei lähe paha peale!
Scanpix

Mitmed teadusuuringud on analüüsinud unepuuduse mõju töötajate tervisele, ohutusele ja moraalile, osutab Virginia polütehnilise instituudi ja osariikliku ülikooli Pamplini-nimelise ärikolledži haldusala aseprofessor Christopher Barnes, ent vähesed neist on vaatluse alla võtnud seoseid autu käitumisega.

Vastavateemalise hiljutise uurimuse kaasautor Barnes kinnitas, et unevaegus võib soodustada ebaeetilist käitumist töökohal, mis on organisatsioonile kulukas, vahendab PhysOrg.

Uurimaks vähese magamise mõjusid eetilisi kaalutlusi hõlmavate otsuste vastuvõtmisele, viis Barnes koos kolme kolleegiga läbi neli uuringut eri paigus ja olukordades. "Järjekindlalt leidsime, et vähe magada saanud inimesed kalduvad käituma ebaeetiliselt," märkis ta.

Ajakirjas Organizational Behavior and Human Decision Processes ilmunud töö üks oluline praktiline järelm on Barnesi sõnul hinnang, et ebaeetilise käitumise soodustamises võib olla seniarvatust suurem roll haldusjuhtidel ja organisatsioonidel, mis nõuavad töötajatelt ülemäärast pingutust, normist rohkem töötunde ja tööd vahetustes, mis, nagu eraldiseisvad uuringud näidanud on, kahandavad kõik aega, mille vältel töötajad saaksid välja magada.

"Me ei väida, et haldusjuhid võiksid või peaksid täiel määral kontrollima nii oma alluvate und kui nende ebaeetilist käitumist," rõhutab Barnes, "vaid et haldusjuhid peaksid aru saama, et paljudel nende tegudel ja otsustel võivad olla sekundaarse tähtsusega mõjud töötajate unele ja seekaudu ka nende käitumise eetilisusele.

Juhid, kes sunnivad alluvaid tegema pikki töötunde, töötama hilja õhtul ja öösel või sporaadiliselt ja prognoosimatute graafikute alusel, võivad tahtmatult tekitada situatsioone, mis soodustavad ebaeetilist käitumist."

Jälgi Forte uudiseid ka Twitteris!