Kust tulevad halvad emad?

 (60)
Kust tulevad halvad emad?
Reuters/Scanpix

Geenialleel mõjutab naiste käitumist ning muudab nad isekamaks, näitasid Jeruusalemma Heebrea ülikooli psühholoogid. Geeni AVPR1A alleeli RS3 seostatakse autismi tekkimisega –seda kandvad koolieelikud on egoistlikumad ja enesekesksemad. Geenivariant mõjutab ka täiskasvanute käitumist.

Ariel Knafo hindas 135 ema tegevust, kui nad suhtlesid mängu ajal oma kolme ja poole aastaste kaksikutega. RS3-alleeliga emad polnud laste juhendamises, selgitamises ning positiivse tagasiside andmises kuigi osavad vahendab Novaator.

Katsealustest emadest esines see alleel 35 protsendil. Kaksikute emad valiti katsesse seetõttu, et välistada laste enda geenide mõju. Vanema ja tema järeltulija geenid on 50 protsendi ulatuses samasugused.

Laps, kel endal RS3-alleeli pole, võib mängu kogeda positiivsemana, kui agressiivsemat iseloomu tekitava geenivariandiga laps.

Avastus tugevdab arusaama, et kõik naised polegi sündinud emad. Ilmselt on paljudel inimestel pärilike tegurite tõttu kergeid autistlikke jooni – olgu nendeks kehv suhtlemisoskus, vastuvõtlikkus stressile või enesekesksus.

Loe edasi Novaatorist!