Kuhu jääb Tallinn? Naisettevõtjate suhtes viie sõbralikema linna hulka kuulub ainult kaks Euroopa pealinna

 (7)
Ernst and Young: Aasta parim ettevõtja
Eestis on ainsa naisena Eesti Aasta Ettevõtja auhinna saanud Ruth OltjerFoto: Tanel Meos

London, Stockholm, New York, San Francisco ja Boston on juba teist aastat järjest viis linna, mis on naisettevõtjate jaoks kõige paremate tingimustega. Nii selgub Delli tellitud uuringust, mille eesmärgiks on hinnata erinevaid maailma linnu läbi spetsiaalse naisettevõtjate linnade indeksi (Women Entrepreneur Cities Index).

Uuringu järgi on New York eriline just enda ligitõmbavuse poolest. Lisaks selgus, et naisettevõtjate jaoks kõige sobilikum Euroopa linn on London, samas Stockholmi hinnatakse just linna kultuurilise keskkonna poolest. Pariis ja Berliin ei pääsenud küll esimese viie sekka, kuid need tuuakse siiski uuringus välja kui kaks tõusvat tähte antud vallas.

„Naisettevõtjate osakaal maailmas tõusis 2017. aastal 13 protsendi võrra, mis viitab trendile, et naised on nii era- kui avalikus sektoris aina paremini esindatud. Siiski piiravad kultuurilised ja ka majanduslikud barjäärid jätkuvalt naiste edasipüüdlusi ning samuti nende omanduses olevaid ettevõtteid,“ rääkis Delli asepresident Karen Quintos. „Loodetavasti pakub meie uuring head analüütilist tausta seadusandjatele, et olukorda paremaks ning kõigile osapooltele sobilikumaks muuta.“

Seotud lood:

Ajaloo üheksandal Delli naisettevõtjate kokkutulekul toodi lisaks uuringule avalikkuse ette ka tulemustel põhinevad tööriistad, mille abil võiksid seadusandjad luua paremad eeltingimused naisettevõtjate tegevuseks.

Mainitud tööriistade väljatöötamiseks viis Dell koostöös uuringupartneri IHS Markitiga läbi süvaanalüüsi, mille eesmärgiks oli vaadelda võimalikke takistusi naisettevõtjate tegevuses. Seejärel loodi 10 linna jaoks muudatusettepanekud, mida on linna tasandil võimalik rakendada, et naisettevõtjate tegevust soodustada. Näiteks loodi spetsiaalse tegevuskava kahele suurele Euroopa linnale – Amsterdamile ja Londonile.

“Uuringutulemustest ja välja töötatud linnakavadest on selgelt näha, et toetades naisettevõtjate tegevust, paranevad märkimisväärselt linna majanduslikud väljavaated,” ütles Delli valitsussuhete juht Cris Turner.

Women Entrepreneur Cities Index hindab maailma linnade võimekust tõmmata ligi ja aidata kasvada naisettevõtjate omanduses olevatel firmadel. Naisettevõtjate uuringut on Dell viinud läbi kuus aastat ning selle aja jooksul leitud põhiliselt viis olulisemat omadust, mida uuringus hinnatakse, et vaadata, kas linn on naisettevõtjate jaoks sobiv. Need on kapital, tehnoloogia, talendid, kultuur ja turu olukord. Kokku koosneb linna reiting 72 erinevast näitajast.