Kosmosest leiti suured jalgpallikujulised molekulid

 (11)
Kosmosest leiti suured jalgpallikujulised molekulid
C60-fullereeni molekulid. Pilt: NASA/JPL-Caltech---

NASA Spitzeri kosmoseteleskoobil töötavad teadlased avastasid esmakordselt C60-fullereeni molekulid (ingl buckyballs)  kosmoses. Tegemist on jalgpallikujuliste molekulidega, mida esimest korda nähti laboritingimustes 25 aasta eest. Samuti leidsid teadlased väljavenitatuma kujuga c70-fullereeni molekule.

Buckyballide olemasolu kosmoses ennustati juba varem, kuid siiani pole suudetud neid otseselt tabada. “Meie leitud molekulid on nüüd avakosmose suurimad,” ütleb astronoom Jan Cami Kanada Lääne-Ontario ülikoolist.

Nende avastamine on suure tähtsusega, sest oma unikaalsete omadustega mängivad seesugused fullereenid olulist rolli erinevates kosmoses asetleidvates füüsikalistes ja keemilistes protsessides, vahendab Fyysika.ee portaali ScienceDaily uudist.

Cami uurijategrupp leidis Tc 1 nimelisest planetaarudukogust need süsinikumolekulid täiesti ootamatult. Planetaarudukogud koosnevad tähtede jäänustest, mis vananedes oma välimistest kihtidest gaase ja tolmu minema heidavad. Kompaktne kuum täht või valge kääbus udukogu keskel valgustab ning soojendab neid ära heidetud aine pilvi.

Buckyballid avastatigi nendest pilvedest ning ilmselt peegeldavad nad üht lühikest etappi tähe elueast, kus see heidab maha suure koguse süsinikurikast ainet. Teadlased kasutasid planetaarudukogult tuleva infrapunavalguse analüüsimiseks Spitzeri spektroskoopiaseadet ning võrdlesid saadud spektrijooni buckyballide omadega. Molekulid osutusid umbes toatempertuuril olevateks, mis on Spitzeri seadmel täpsete infrapunajälgede saamiseks parim temperatuur.

Spitzerilt saadud andmeid võrreldi sama molekuli andmetega laborimõõtmistest ning saadi täpne sobivus.