Koolipäeva hilisem algus parandab õpitulemusi

 (13)
21. Kool tähistas lauluväljakul oma kooli juubelit ühislaulmisega
Tallinna 21. Kooli õpilasedFoto: Karin Kaljuläte

Palju on räägitud sellest, et kool algab õpilaste jaoks võib-olla liiga vara. Ameerika Ühendriikides Seattle'is on nüüd mitte ainult räägitud, vaid ka tehtud.

Seattle'i koolide õppetöö alguse hilisemaks nihutamine andis ka teadlastele hea võimaluse hilisema koolialguse kasulikkuse hüpoteesi väga tõhusalt kontrollida. Tuli välja, et on kasulik küll.

Seattle'i koolid tõstsid ülemöödunud õppeaastal esimese tunni alguse 55 minutit hilisemale ajale.

Teadlased eesotsas Horacio de la Iglesiaga Washingtoni Ülikoolist jälgisid kahe kooli õpilaste elu kahel korral, üks kord enne ja teine kord pärast koolipäeva algusaja muutust, umbes aastase vahega, mõlemal korral kaks nädalat. Jälgitud õpilaste vanus oli enam-vähem 15 aastat. Ärkveloleku- ja uneaega registreeris väike randmeseade.

Selgus, et õpilaste mediaanne unepikkus kasvas muudatuse järel 34 minutit. Enne oli see 6 tundi ja 50 minutit, pärast 7 tundi ja 24 minutit. Mediaanne tähendab siinjuures, et pooled õpilased magasid sellest ajast vähem, pooled kauem.

Paraku ei küündinud see näitaja siiski veel 8 kuni 10 tunnini, mida asjatundjad teismelistele soovitavad. Kuid teisalt on 34 minutit siiski märgatav kasv, mille tulemusel olid õpilased tunnis ka ärksamad. Parenesid ka õpilaste hinded, mõlemas vaadeldud koolis mediaanselt 4,5 protsenti.

Loe edasi ERR-i teadusportaalist Novaator!