Ka Tartu Tigutorn tuleks ära peita: Sellised fotod ilmuks Wikipedias, kui EL-i tsensuurinõue läbi läheks

 (95)
Wikipedia protest tsensuuri vastu
Dancing house Czech Republic © 1996 Vlado Milunić and Frank GehryFoto: Hpschaefer / Wikipedia

Loomulikult iga autor tahab oma toote pealt maksimaalselt raha teenida. Paraku vaba interneti põhimõte nõuab jälle õigust kujutada asju nii, nagu nad on. Autoriõiguste kaitsmine on saavutamas uut äärmust, kuna 16. juunil võttis europarlamendi õigusasjade komisjon vastu soovituse, mis lubab hoonete ja monumentide kujutamist vaid autori loal.

Wikipedia protestilehekülg

Seega kaoks tavakodanikel sisuliselt õigus ka Wikipedia keskkonda panna fotosid hoonetest, millel on arhitektid teada. Edaspidi peaks Wikipedia seega fotosid tsenseerima hakkama. Ja sama võib puudutada ka Facebooki - kui keegi paneks oma lehele mõne foto mõnest hoonest, peaks ta justkui esmalt hakkama välja selgitama, kas mõnel arhitektil on hoone panoraampildile autoriõigused või mitte.

Turistid võiks seejärel juba kaamerad üldse koju jätta...

Seotud lood:

Piraatparteilasest europarlamendi saadik Saksamaalt Julia Reda juhib nüüd üleeuroopalikku protestikampaaniat nn panoraamivabaduse kaitseks. Tema algne ettepanek keerati komisjonis pea peale, ning kui otsus ka parlamendi kui terviku toetuse saaks, kaoks hoonete kujutamise vabadus kogu EL-i aladelt. Eestis on see vabadus juba niigi mõnevõrra piiratud.