EL loob Euroopas teaduse ja innovatsiooni ühtse turu

 (6)
EL loob Euroopas teaduse ja innovatsiooni ühtse turu
AP/Scanpix

Euroopa Komisjon esitas konkreetsed ettepanekud liikmesriikide tegevusele Euroopa teadusruumi - teaduse ja innovatsiooni ühtse turu loomiseks Euroopas aastaks 2014 ning kirjutas alla ühisavaldusele ja vastastikuse mõistmise memorandumile eesmärgiga võimaldada teadlastel, teadusasutustel ja äriühingutel paremini liikuda, konkureerida ja teha koostööd piiriüleselt.

See tugevdab liikmesriikide teadusbaasi, suurendab nende konkurentsivõimet ja võimaldab tõhusamat koostööd oluliste ühiskondlike probleemide lahendamisel.

"Ei saa jätkuda olukord, kus teadustöö rahastamine ei toimu alati konkurentsi alusel, töötajaid ei valita alati ametikohtadele võimete järgi, teadlased saavad harva kasutada stipendiume või osaleda piiriülestes teadusprogrammides ning suurem osa Euroopast on üldse kõrvale jäetud", ütles teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn.

80% küsitletud teadusringkondadest märkis, et avatud värbamisprotsessi puudumine takistab rahvusvahelist liikuvust. Seetõttu palutakse liikmesriikidel kaotada piiriülese teadlaskarjääri tõkked Euroopas, toetada ühisuuringute strateegiat, edendada asutuste ja projektide konkurentsivõimelist rahastamist ning tulemuslikult investeerida maailmatasemel vahenditesse.

Teadustegevuse sidusrühmade organisatsioone ärgitatakse määratlema ja rakendama riiklike stipendiumide saamise ja ülekandevõimaluste põhimõtteid, avaldama teavet vabade töökohtade kohta ühises internetiportaalis, täitma ametikohti avatud ja tulemuspõhise värbamismenetluse alusel ning tugevdama tööstuse ja teadusmaailma vahelist sidet.

Seotud lood:

Komisjon esitles ka algatust soodustada juurdepääsu teaduslikule teabele ja selle teabe hoidmist (vt IP/12/790 ja MEMO/12/565)

ELi liidrid on korduvalt rõhutanud Euroopa teadusruumi loomise tähtsust. Selle rolli Euroopa konkurentsivõime edendamisel on esile toodud ka 28.-29. juuni Euroopa Ülemkogul kokkulepitud majanduskasvu ja töökohtade loomise kokkuleppes.

Lisainfo:
MEMO/12/564
Innovatiivne liit